Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 19k
16 oktober 2017
O-000080/2017
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000080/2017
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, namens de GUE/NGL-Fractie

 Betreft: SMP- en ANFA-winsten van Griekse obligaties

In 2012 besloten Griekenland en zijn internationale kredietverleners om een haircut uit te voeren op Griekse obligaties, met uitzondering van de obligaties die het Eurosysteem in zijn portfolio had.

Volgens de antwoorden van Commissaris Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) en president van de ECB, Mario Draghi(1), heeft het Eurosysteem (d.w.z. de ECB en de nationale centrale banken), gedurende de periode 2012-2016 een nettowinst behaald van 6,2 miljard euro (SMP plus ANFA minus de restituties aan Griekenland).

Sindsdien heeft Griekenland diverse bezuinigingsmaatregelen uitgevoerd om zijn onhoudbare schuld af te betalen, waarbij de respectievelijke lasten worden gedragen door het overgrote deel van de Griekse bevolking.

Kan de Commissie bijgevolg antwoord geven op de volgende vragen:

– Zijn de kredietverleners van Griekenland, van wie de Commissie de vertegenwoordiger is in de onderhandelingen met de Griekse regering, voornemens om deze speculatieve procedure te beëindigen en om de enorme winsten die het Eurosysteem heeft behaald terug te geven aan Griekenland?

– Is er in dit geval sprake geweest van een schending van het beginsel van gelijke behandeling, aangezien de Griekse bonden in handen van het Eurosysteem werden uitgezonderd van de haircut in 2012?

– Wat is het antwoord van de Commissie op het argument dat de uitzondering van de obligaties in handen van de ECB de doeltreffendheid van de haircut-procedure van 2012 heeft beperkt?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Juridische mededeling