Întrebări parlamentare
PDF 191kWORD 19k
16 octombrie 2017
O-000080/2017
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000080/2017
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, în numele Grupului GUE/NGL

 Subiect: Profiturile din obligațiunile grecești obținute prin programul privind piețele titlurilor de valoare (SMP) și activele financiare nete (ANFA)

În 2012, Grecia și creditorii săi internaționali au decis să efectueze o ajustare a obligațiunilor elene, cu excepția obligațiunilor deținute de Eurosistem în portofoliul său.

Potrivit răspunsurilor din partea comisarului Moscovici (P-000596/16, E-004193/17) și președintelui BCE, Mario Draghi(1), Eurosistemul (și anume BCE și băncile centrale naționale) a obținut profituri nete în valoare de 6,2 miliarde EUR (SMP plus ANFA minus restituiri acordate Greciei) în perioada 2012-2016.

De atunci, Grecia a pus în aplicare mai multe măsuri de austeritate pentru a achita datoriile nesustenabile, sarcinile respective fiind suportate de către marea majoritate a poporului grec.

Poate Comisia să răspundă la următoarea întrebare:

– Creditorii Greciei, pe care îi reprezintă Comisia în negocierile cu guvernul elen, vor pune capăt acestei proceduri speculative și vor returna în mod necondiționat beneficiile imense obținute de Eurosistem în Grecia?

– A fost încălcat principiul egalității de tratament în acest caz, dat fiind că obligațiunile grecești deținute de Eurosistem au fost excluse de la ajustarea din 2012?

– Cum răspunde Comisia la argumentul potrivit căruia excluderea participării BCE a limitat eficacitatea procedurii de ajustare din 2012?

(1) htps://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Limba originală a întrebării: EN
Notă juridică