Parlamentarna vprašanja
PDF 188kWORD 19k
16. oktober 2017
O-000080/2017
Vprašanje za ustni odgovor O-000080/2017
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Nikolaos Chountis, Matt Carthy, Martina Anderson, Liadh Ní Riada, Lynn Boylan, Patrick Le Hyaric, Paloma López Bermejo, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Sofia Sakorafa, Miguel Viegas, v imenu skupine GUE/NGL

 Zadeva: Dobički programa za trge vrednostnih papirjev (SMP) in dogovorov o neto finančnih sredstvih (ANFA) od grških obveznic

Leta 2012 so se Grčija in njeni mednarodni posojilodajalci odločili za odbitek na grške obveznice, razen obveznic v portfelju Eurosistema.

Glede na odgovore komisarja Moscovicija (P-000596/16, E-004193/17) in predsednika ECB Maria Draghija(1) je Eurosistem (tj. ECB in nacionalne centralne banke) v obdobju 2012–2016 imel 6,2 milijarde EUR neto dobička (SMP plus ANFA minus povračila Grčiji).

Od takrat je Grčija izvedla številne varčevalne ukrepe, da bi odplačala svoj nevzdržni dolg, pri čemer je breme nosila velika večina Grkov.

Ali bi lahko Komisija odgovorila na naslednja vprašanja:

– Ali bodo posojilodajalci Grčije, ki jih v pogajanjih z grško vlado zastopa Komisija, končali ta špekulativni postopek in ogromni dobiček Eurosistema brezpogojno vrnili Grčiji?

– Ali je bilo v tem primeru kršeno načelo enake obravnave, glede na to, da so bile grške obveznice v lasti Eurosistema izključene iz odbitka leta 2012?

– Kakšno je stališče Komisije do trditve, da je izključitev obveznic, ki jih ima ECB, omejila učinkovitost postopka odbitka leta 2012?

(1) https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/ecb.mepletter171010_Chountis.en.pdf?dacf27e18e53aab21d6e187f2a5d2633

Izvirni jezik vprašanja: EN
Pravno obvestilo