Menettely : 2017/2950(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000082/2017

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000082/2017 (B8-0610/2017)

Keskustelut :

PV 15/11/2017 - 25
CRE 15/11/2017 - 25

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 88kWORD 18k
30. lokakuuta 2017
O-000082/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000082/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Czesław Adam Siekierski, Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunnan puolesta

 Aihe: Venäjän asettama tuontikielto ja EU:n hedelmä- ja vihannesala
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Venäjän asettama tuontikielto on vienyt eurooppalaisilta hedelmien ja vihannesten tuottajilta merkittävät vientimarkkinat, ja kiellon jatkaminen 31. joulukuuta 2018 asti aiheuttaa epäilemättä edelleen vakavia seurauksia tälle EU:n alalle.

Tämä on aiheuttanut jo kolmena vuotena merkittäviä tappioita EU:n tuottajille, joilla ei ole mitään yhteyttä Ukrainan konfliktiin. Maataloustuotteiden markkinoilla hintavaihtelut ovat tavallisestikin suuria, mutta Venäjän asettama tuontikielto on vaikeuttanut EU:n maataloustuottajien asemaa entisestään.

Koska EU:n hedelmä- ja vihannestuottajille ei voida avata lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä Venäjän markkinoita vastaavia uusia vaihtoehtoisia markkinoita, mikä johtuu erityisesti tullien ulkopuolisista kaupan esteistä, tarvitaan kestävää ratkaisua siihen saakka, kunnes Venäjän asettama tuontikielto loppuu kokonaan.

1. Aikooko komissio nämä seikat huomioon ottaen ryhtyä lisätoimiin unionin hedelmä- ja vihannestuottajien ja -viejien tukemiseksi? Jos aikoo, millaisia erityisiä ja kestäviä toimia se harkitsee?

2. Unionin hedelmä- ja vihannestuottajia ei pidä jättää oman onnensa nojaan. Millaisia toimia komissio ja neuvosto aikovat sen vuoksi toteuttaa unionin hedelmä- ja vihannestuottajien ja -viejien tulevaisuuden turvaamiseksi?

3. Mitä komissio aikoo tehdä auttaakseen korvaamaan Venäjän tuontikiellon viljelijöille aiheuttamia tappioita? Aikooko komissio julkaista tutkimuksen uusille markkinoille suuntautumisen tuloksista ja EU:n maataloustuotannon sekä sen jakelun ja kysynnän kehityksestä Venäjän asettaman tuontikiellon jälkeen kiinnittäen erityistä huomiota pienten tuottajien tilanteeseen ja niihin kohdistuvaan vaikutukseen?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus