Procedura : 2017/2950(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000082/2017

Teksty złożone :

O-000082/2017 (B8-0610/2017)

Debaty :

PV 15/11/2017 - 25
CRE 15/11/2017 - 25

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 187kWORD 18k
30 października 2017
O-000082/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000082/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Czesław Adam Siekierski, Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 Przedmiot: Rosyjskie embargo - unijny sektor owoców i warzyw
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Rosyjski zakaz importu pozbawił europejskich producentów owoców i warzyw ważnego rynku eksportowego, a przedłużenie embarga do dnia 31 grudnia 2018 r. bez wątpienia będzie przyczyną dalszych poważnych konsekwencji dla tego sektora w UE.

Zakaz ten trzeci rok z rzędu powoduje znaczne straty dla producentów w UE, bez związku z konfliktem na Ukrainie. Mając na uwadze utrzymującą się niestabilność rynków rolnych, rosyjski zakaz doprowadził do dalszego pogorszenia sytuacji unijnych producentów rolnych.

Biorąc pod uwagę fakt, że otwarcie nowych alternatywnych rynków dla unijnego sektora owoców i warzyw, rynków dorównujących rynkowi rosyjskiemu, w perspektywie krótko- i średnioterminowej nie jest wykonalne, zwłaszcza za względu na pozataryfowe bariery handlowe, niezbędne jest znalezienie zrównoważonego rozwiązania tej sytuacji aż do samego końca obowiązywania rosyjskiego embarga.

1. W świetle powyższych uwag, czy Komisja ma zamiar podjąć dalsze działania w celu wsparcia europejskich producentów i eksporterów owoców i warzyw? Jeżeli tak, to jakie konkretne i zrównoważone działania rozważa?

2. Europejscy producenci owoców i warzyw nie mogą zostać pozostawieni sami sobie. Jakie w związku z tym środki podejmą Komisja i Rada w celu zagwarantowania przyszłości europejskich producentów i eksporterów owoców i warzyw?

3. Jakie działania podejmie Komisja, aby pomóc rolnikom zrekompensować straty spowodowane rosyjskim zakazem? Czy Komisja opublikuje badanie poświęcone skuteczności przekierowania na inne rynki i kształtowaniu się unijnej produkcji rolnej, dystrybucji i popytu od wprowadzenia rosyjskiego embarga, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji małych producentów i skutków, jakie ponoszą?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna