Procedura : 2017/2924(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000084/2017

Teksty złożone :

O-000084/2017 (B8-0611/2017)

Debaty :

PV 29/11/2017 - 23
CRE 29/11/2017 - 23

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 262kWORD 19k
9 listopada 2017
O-000084/2017
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000084/2017
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Bernd Lange, Komisji Handlu Międzynarodowego

 Przedmiot: Negocjacje w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów inwestycyjnych
 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Parlament nawoływał w poprzednich rezolucjach do zastąpienia mechanizmu rozstrzygania sporów między inwestorami a państwem w celu rozwiania obaw wyrażanych przez prawodawców i opinię publiczną.

W dniu 13 września 2017 r. Komisja opublikowała zalecenie dotyczące decyzji Rady upoważniającej do rozpoczęcia negocjacji w sprawie Konwencji ustanawiającej wielostronny trybunał rozstrzygania sporów inwestycyjnych (COM(2017)0493). Wnioskowi towarzyszyły ocena skutków i streszczenie.

1. Czy Komisja może wypowiedzieć się szczegółowo na temat głównych obaw, które wskazano w dyskusjach z Parlamentem i obywatelami oraz na które zwrócono uwagę w trakcie konsultacji publicznych? Jaka była reakcja państw członkowskich i Rady na wniosek Komisji? Jakie alternatywne środki prawne Komisja może zaproponować, by poprawić obecną sytuację?

2. Jakie będą spodziewane konsekwencje sporów dotyczących inwestycji na mocy dwustronnych traktatów inwestycyjnych, w tym wewnątrzunijnych dwustronnych umów inwestycyjnych i Europejskiej karty energetycznej?

3. Czy Komisja może wyjaśnić wzajemne powiązania między wielostronnym trybunałem inwestycyjnym a jurysdykcjami krajowymi, w szczególności w odniesieniu do kwestii wyczerpywania krajowych środków odwoławczych?

4. Jaki sposób poprawy obecnej sytuacji Komisja przewiduje w odniesieniu do dostępu do mechanizmu rozstrzygania sporów dla państw, inwestorów i stron trzecich, których to dotyczy, oraz do postępowań i środków egzekwowania prawa?

5. Czy Komisja przewiduje możliwość uwzględnienia powództw wzajemnych w wielostronnym trybunale inwestycyjnym w wypadku, gdy leżące u ich podstaw umowy inwestycyjne wyraźnie tego nie przewidują?

6. W ramach jakiej organizacji wielostronnej Komisja zamierza powołać wielostronny trybunał inwestycyjny (tj. pod patronatem ONZ, w charakterze organu WTO, jako dodatkowy organ ICSID lub jako samodzielną organizację)?

Oryginalny język pytania: EN
Informacja prawna