Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 99kWORD 18k
1. joulukuuta 2017
O-000095/2017
Suullisesti vastattava kysymys O-000095/2017
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Rebecca Harms, Verts/ALE-ryhmän puolesta

 Aihe: Rutenium-106

Syys-lokakuussa 2017 useat jäsenvaltiot alkoivat mitata ilmakehän rutenium-106-pitoisuuksia. Tähän mennessä tarkkaa päästölähdettä ei ole virallisesti vahvistettu, vaikka useat tutkimuslaitokset olettavat, että todennäköinen päästöalue sijaitsee Uralvuorten eteläosassa. Ranskan ydinturvallisuustutkimuslaitos (IRSN) olettaa, että päästön on täytynyt olla huomattava ja että paikallisten asukkaiden evakuointi olisi ollut tarpeen, jos vastaavaa olisi tapahtunut Ranskassa.

Vaikka ydinonnettomuudesta on ilmoitettava Kansainväliselle atomienergiajärjestölle (IAEA) ydinonnettomuuden pikaisesta ilmoittamisesta tehdyn yleissopimuksen nojalla, yksikään maa ei ole vielä tehnyt niin.

Myöskään IAEA ja Euratom eivät ole toistaiseksi ryhtyneet mihinkään julkisiin toimenpiteisiin.

Oletettu päästölähde on lähellä Tšeljabinskin aluetta, jossa Rosatom valvoo Majakin ydinvoimalakompleksia. Rosatom väittää kuitenkin, että minkäänlaista ydinonnettomuutta ei ole tapahtunut sen laitoksissa. Venäläisen ydinvoimayrityksen tietojen ja avoimuuden puute on erityisen ongelmallista, koska se myy ydinvoimalaitoksia Eurooppaan ja pyrkii laajentumaan entisestään Euroopan markkinoille.

1. Mitä komissio aikoo tehdä saadakseen tietoja onnettomuuden syystä, laajuudesta ja tarkasta sijainnista sekä kaikista toimenpiteistä, joita on toteutettu lisäpäästöjen estämiseksi?

2. Marraskuun 30. päivänä 2017 Rosatom ilmoitti, että venäläisten ja eurooppalaisten tiedejärjestöjen edustajista koostuva riippumaton tutkintakomissio perustettaisiin selvittämään ruteniumpäästöjen alkuperää. Ovatko komission asiantuntijat yhteydessä tähän tutkintakomissioon tai osa sitä ja aikovatko he vierailla onnettomuuspaikalla ja saastuneilla alueilla?

3. Miten komissio aikoo varmistaa, että Rosatom takaa tarvittavan avoimuuden ydinvoimaan liittyvissä toimissaan EU:ssa?

Kysymyksen alkukieli: EN
Oikeudellinen huomautus