Förfarande : 2018/2501(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000100/2017

Ingivna texter :

O-000100/2017 (B8-0001/2018)

Debatter :

PV 15/01/2018 - 16
CRE 15/01/2018 - 16

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 101kWORD 18k
18 december 2017
O-000100/2017
Fråga för muntligt besvarande O-000100/2017
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Iskra Mihaylova, för utskottet för regional utveckling

 Angående: Genomförande av förordning (EU) nr 2015/1839 om särskilda åtgärder till förmån för Grekland
 Svar i kammaren 

Finanskrisen har lett till konstant negativ tillväxt i Grekland, allvarliga likviditetsproblem och brist på offentliga medel. I oktober 2015 ändrade parlamentet och rådet förordningen om gemensamma bestämmelser och antog förordning (EU) 2015/1839, varigenom man införde undantagsåtgärder för att uppnå likviditet i Grekland vid en kritisk tidpunkt, innan programgenomförandet stannade helt. I förordningen fastställdes, för perioden 2007–2013, ett tak på 100 procent för EU:s samfinansieringsandel, och för 2014–2020 höjdes förskottsnivåerna för att säkerställa att Grekland hade tillräckliga medel för att inleda programgenomförande.

REGI-utskottet utnämnde Pascal Arimont till ständig föredragande för att övervaka genomförandet och resultaten av dessa ändringar till förordningen om gemensamma bestämmelser. Med hänvisning till bristen på kommunikation mellan kommissionen och parlamentet och den begränsade information som gavs vid CONT/REGI-utfrågningen den 4 december 2017 uppmanar parlamentet kommissionen att klargöra följande:

1. Med hänvisning till dessa särskilda åtgärder, hur många av Greklands prioriterade projekt har slutförts som planerat och hur många fortsätter under innevarande period?

2. Vilka slutsatser drar kommissionen av de grekiska myndigheternas rapport från maj 2017 om genomförandet av dessa särskilda åtgärder?

3. Hur har investeringar i infrastruktur stimulerat konkurrenskraften generellt?

4. Hur har EU:s struktur- och investeringsfonder bidragit till ökad konkurrenskraft för Grekland?

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande