Menetlus : 2017/2936(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000003/2018

Esitatud tekstid :

O-000003/2018 (B8-0005/2018)

Arutelud :

PV 06/02/2018 - 11
CRE 06/02/2018 - 11

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 182kWORD 18k
24. jaanuar 2018
O-000003/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000003/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Vilija Blinkevičiūtė, Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjoni nimel

 Teema: Täisleppimatus naiste suguelundite moonutamise suhtes
 Vastus täiskogul 

Osana laiematest püüdlustest võidelda naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kõigi vormide vastu on Euroopa Liit võtnud kohustuse teha koostööd naiste suguelundite moonutamise kaotamiseks ning toetada liikmesriikide jõupingutusi selles valdkonnas.

WHO andmetel kannatab naiste suguelundite moonutamise kahjulike tagajärgede all praegu 140 miljonit naist ja tütarlast kogu maailmas ning Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut (EIGE) on teatanud ohvritest vähemalt 13 liikmesriigis.

Selle tava kaotamise nimel töötavad sidusrühmad rõhutavad, et vaja on tugevdada valdkondadevahelist koostööd ja integreerida naiste suguelundite moonutamise küsimus kõigisse valdkondadesse, eelkõige tervishoiu-, sotsiaaltöö-, varjupaiga-, haridus-, õiguskaitse-, õigus-, lastekaitse- ning meedia ja kommunikatsiooni valdkonda, kuna suguelundite moonutamine või selle ohus elamine mõjutab tütarlaste ja naiste elu mitmel moel. Kõigis neis valdkondades tuleb olla valmis pakkuma ohvritele või potentsiaalsetele ohvritele asjakohast kaitset ja teenuseid.

2015. aasta veebruaris andis komisjon Euroopa Parlamendile ajakohastatud teavet selle kohta, milliseid meetmeid on komisjon naiste suguelundite moonutamise kaotamiseks võtnud oma strateegia „Naiste suguelundite moonutamine tuleb lõpetada“ raames. Kuna täna tähistame rahvusvahelist naiste suguelundite moonutamise vastu võitlemise päeva, palume, et komisjon annaks ülevaate sellest ajast saadik tehtud edusammudest ja võetud meetmetest.

Mida on komisjon teinud, et integreerida naiste suguelundite moonutamise ennetamine kõigisse oma eri peadirektoraatide asjaomastesse poliitika- ja õigusraamistikesse, et tagada selle küsimusega tegelemine kõigis eespool nimetatud valdkondades?

Kuidas võetakse integreeritud poliitika suhtes järelmeetmeid ning millised koostöömehhanismid on kehtestatud?

Kuidas kavatseb komisjon ühendada oma jõupingutused ja tagada liikmesriikide jõupingutuste kooskõlastamise, et võidelda naiste suguelundite moonutamise vastu soolise vägivalla vastu võitlemise laiemas raamistikus vastavalt Istanbuli konventsioonile?

Kuidas kavatsetakse naiste suguelundite moonutamise küsimusega tegeleda hiljuti käivitatud ELi ja ÜRO algatuse „Spotlight“ raames, mis käsitleb naiste- ja tütarlastevastase vägivalla kaotamist?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 29. jaanuar 2018Õigusalane teave