Διαδικασία : 2018/2566(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000006/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000006/2018 (B8-0007/2018)

Συζήτηση :

PV 14/03/2018 - 16
CRE 14/03/2018 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 188kWORD 19k
30 Ιανουαρίου 2018
O-000006/2018

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000006/2018

προς την Επιτροπή

Άρθρο 128 του Κανονισμού

Czesław Adam Siekierski

εξ ονόματος της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου

Bernd Lange

εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου


  Θέμα:              Επίθεση των ΗΠΑ στις γεωργικές ενισχύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ΚΓΠ (σχετικά με το ζήτημα που αφορά τις ισπανικές ελιές)

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Οι συνεχιζόμενες έρευνες σχετικά με την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ (AD) και αντισταθμιστικού δασμού (CVD) στις ώριμες ισπανικές ελιές ξεκίνησαν στις 13 Ιουλίου 2017, αφού διαπιστώθηκε ότι, λόγω των επιδοτήσεων που λαμβάνει ο κλάδος της ελαιοπαραγωγής εντός της ΕΕ, τα σχετικά προϊόντα μπορούσαν να εισαχθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τιμή χαμηλότερη από αυτή της αγοράς.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση στις ισπανικές εξαγωγές επηρέασε ελάχιστα την κατάσταση των δύο αμερικανικών ελαιοπαραγωγών, η βασική ανησυχία στην περίπτωση αυτή είναι ότι η έρευνα περί αντισταθμιστικού δασμού στοχοποιεί ορισμένα μέτρα στήριξης που υπάγονται στην κοινή γεωργική πολιτική (ΚΓΠ), μολονότι αυτά πληρούν όλα τα κριτήρια που προβλέπονται από τον ΠΟΕ για τις ενισχύσεις τύπου «πράσινου κουτιού». Η έρευνα περί αντισταθμιστικού δασμού στοχοποιεί μεταξύ άλλων και μέτρα όπως το καθεστώς βασικής ενίσχυσης, η ενίσχυση νέων αγροτών, κλπ., τα οποία δεν συνδέονται με την παραγωγή και δεν στρεβλώνουν ούτε τα επίπεδα των τιμών σε συγκεκριμένες γεωργικές αγορές ούτε το διεθνές εμπόριο.

Στις 19 Ιανουαρίου 2018, το Υπουργείο Εμπορίου επέβαλε αδικαιολόγητους αντισταθμιστικούς δασμούς στις ισπανικές ελιές, ύψους άνω του 17 %.

Ποια μέτρα έχει ήδη λάβει η Επιτροπή για την αντιμετώπιση του ζητήματος;

Με ποιον τρόπο η Επιτροπή υποστηρίζει τις οικείες ισπανικές επιχειρήσεις και ποια μέτρα αναμένεται να εφαρμοστούν για την αντιμετώπιση αυτής της απειλής κατά της ΚΓΠ;

Εξετάζει η Επιτροπή το ενδεχόμενο προσφυγής στον ΠΟΕ κατά των ΗΠΑ;

Κατάθεση: 30.1.2018

Διαβίβαση: 1.2.2018

Λήξη προθεσμίας: 8.2.2018

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Φεβρουαρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου