Menettely : 2017/2951(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000008/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 181kWORD 18k
31. tammikuuta 2018
O-000008/2018

Suullisesti vastattava kysymys O-000008/2018

neuvostolle

työjärjestyksen 128 artikla

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan puolesta


  Aihe:              Rokotusvastaisuus ja rokotuskattavuuden lasku Euroopassa

 Täysistunnossa annettu vastaus 

Rokottaminen on kiistatta yksi kustannustehokkaimmista käytettävissä olevista kansanterveyttä edistävistä toimenpiteistä. Laajamittaisten rokotusten avulla isorokko on hävitetty kokonaan ja polio kitketty Euroopasta. Kaikissa EU:n jäsenvaltioissa suositellaan rokotuksen ottamista vakavia ja joskus hengenvaarallisia sairauksia vastaan. Kaikkia rokotuksia ei kuitenkaan edelleenkään arvosteta eikä käytetä riittävästi. Huolimatta rokotusten vaikutuksista kansanterveyteen tai ehkä juuri niiden vuoksi yhä useammat vanhemmat ja potilaat viivyttävät rokotusten ottamista tai kieltäytyvät siitä. Laajalle levinneestä rokotevastaisuudesta on tullut huolestuttava ilmiö, koska sillä on monia vaikutuksia terveyteen jäsenvaltioissa. Viimeaikaiset epidemiologiset tiedot rokotustilanteesta jäsenvaltioissa osoittavat, että rokotusten ottaminen on vähentynyt merkittävästi.

Terveydenhuollon ammattilaiset ovat keskeisessä asemassa edistettäessä rokotusten hyväksymistä. Huolimatta siitä, että tietoa on saatavissa monista lähteistä, hoitohenkilökunta on edelleen tärkeimmässä asemassa rokotusmyönteisyyden kannalta.

Mihin toimiin neuvosto aikoo nämä seikat huomioon ottaen ryhtyä rokotusvastaisuuden käsittelemiseksi ja seuraavien asioiden edistämiseksi:

              sellaisen täysin kattavan EU:n toimintasuunnitelman alullepano, jolla käsitellään rokotusvastaisuutta yhteiskunnallisena ongelmana;

              toimenpiteet rokottamista koskevien epäluotettavien, harhaanjohtavien ja epätieteellisten tietojen leviämisen estämiseksi ja sellaisten tiedotuskampanjoiden kehittäminen, joilla pyritään antamaan enemmän ja tarkempaa tietoa rokotteista ja lisäämään rokotusten kattavuutta, myös terveydenhoidon ammattilaisten keskuudessa?

Jätetty: 31.1.2018

Välitetty: 1.2.2018

Määräaika: 22.2.2018

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 5. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus