Procedura : 2017/2951(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : O-000008/2018

Teksty złożone :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Debaty :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Głosowanie :

Teksty przyjęte :


Interpelacje
PDF 189kWORD 18k
31 stycznia 2018
O-000008/2018

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000008/2018

do Rady

art. 128 Regulaminu PE

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano

Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności


  Przedmiot:              Niechęć do szczepienia i spadek wyszczepialności w Europie

 Odpowiedź na posiedzeniu plenarnym 

Szczepienia są niewątpliwie jednym z najbardziej opłacalnych dostępnych środków z zakresu zdrowia publicznego. Powszechne szczepienia doprowadziły do wyeliminowania ospy wietrznej oraz do całkowitego zaniku zachorowań na porażenie dziecięce w Europie. Wszystkie państwa członkowskie UE zalecają szczepienia przeciwko poważnym, a czasem wręcz zagrażającym życiu chorobom. Jednak niektóre szczepionki są wciąż niedostatecznie doceniane i zbyt rzadko stosowane. Pomimo ich wpływu na zdrowie publiczne, a być może właśnie dlatego, coraz więcej rodziców i pacjentów decyduje się na opóźnienie szczepienia lub odmawia szczepienia. Szeroko rozpowszechniona niechęć do szczepienia stała się niepokojącym zjawiskiem ze względu na szereg skutków zdrowotnych w państwach członkowskich. Nowe dane epidemiologiczne dotyczące wyszczepialności w państwach członkowskich ukazują znaczny spadek stosowania szczepionek.

Pracownicy służby zdrowia odgrywają kluczową rolę w działaniu na rzecz akceptacji szczepień. Choć dostępne są informacje z licznych źródeł, dostawcy szczepionek wciąż najlepiej przewidują poziom akceptowania szczepień.

W związku z powyższym, jakie środki zamierza podjąć Rada, aby zaradzić oporowi przeciwko szczepieniom i sprzyjać:

              zainicjowaniu prawdziwie kompleksowego planu działania UE ukierunkowanego na społeczny problem niechęci do szczepienia?

              środkom służącym przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu nierzetelnych, wprowadzających w błąd i sprzecznych z nauką informacji o szczepieniach oraz aktywniejszemu prowadzeniu kampanii informacyjnych z zamiarem pogłębienia wiedzy na temat szczepionek i zwiększenia wyszczepialności, zwłaszcza wśród pracowników służby zdrowia?

Przedłożone: 31.1.2018

Przekazane: 1.2.2018

Termin na udzielenie odpowiedzi: 22.2.2018

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 5 lutego 2018Informacja prawna