Förfarande : 2017/2951(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000008/2018

Ingivna texter :

O-000008/2018 (B8-0011/2018)

Debatter :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 184kWORD 18k
31 januari 2018
O-000008/2018

Fråga för muntligt besvarande O-000008/2018

till rådet

Artikel 128 i arbetsordningen

Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano

för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet


  Angående:              Vaccineringsmotstånd och minskad vaccineringsgrad i Europa

 Svar i kammaren 

Vaccinering är utan tvekan en av våra mest kostnadseffektiva folkhälsoåtgärder. Genom utbredd vaccinering har smittkoppor utrotats och Europa befriats från polio. Alla EU-länder rekommenderar vaccinering mot allvarliga, ibland livshotande, sjukdomar. Vissa vaccin är dock fortfarande underskattade och underutnyttjade. Trots, eller kanske på grund av, folkhälsoeffekterna väljer allt fler föräldrar och patienter att vänta med eller helt avstå från vaccinering. Vaccineringsmotstånd är ett fenomen som, med tanke på de olika hälsorelaterade konsekvenserna i medlemsstaterna, ger anledning till oro. Nya epidemiologiska uppgifter om vaccineringsläget i medlemsstaterna visar att vaccinanvändningen minskar påtagligt.

Personer som arbetar i vårdsektorn har en central roll i arbetet för att öka acceptansen för vaccin. Trots tillgången på information från många olika källor är det fortfarande vårdpersonal som är den viktigaste faktorn för vaccinacceptans.

Mot bakgrund av ovanstående, vilka åtgärder tänker rådet vidta för att ta itu med vaccineringsmotståndet och främja

              en heltäckande EU-handlingsplan, i vilken vaccineringsmotståndets sociala avigsidor tas upp?

              åtgärder för att bemöta spridningen av otillförlitlig, vilseledande och ovetenskaplig information om vaccinering och utveckla informationskampanjer för att ge djupare kunskap om vaccin och öka vaccineringsgraden, även bland yrkesverksamma inom vårdsektorn?

Ingiven: 31.1.2018

Vidarebefordrad: 1.2.2018

Sista svarsdag: 22.2.2018

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 februari 2018Rättsligt meddelande