Procedure : 2017/2951(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000009/2018

Indgivne tekster :

O-000009/2018 (B8-0012/2018)

Forhandlinger :

PV 18/04/2018 - 26
CRE 18/04/2018 - 26

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 188kWORD 18k
31. januar 2018
O-000009/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000009/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Renate Sommer, Elena Gentile, Bolesław G. Piecha, Gesine Meissner, Kateřina Konečná, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Vaccinationsmodstand og nedgang i vaccinationsraterne i Europa
 Besvarelse på plenarmøde 

Vaccination er uafviseligt en af de mest omkostningseffektive folkesundhedsforanstaltninger, der er til rådighed. Udbredelsen af vaccination har udryddet kopper og gjort Europa poliofrit. Alle EU-medlemsstater anbefaler vaccination mod alvorlige og i nogle tilfælde livstruende sygdomme. Nogle vacciner er imidlertid fortsat undervurderet og underudnyttet. Til trods for - og måske på grund af - deres betydning for folkesundheden vælger et stigende antal forældre og patienter at udsætte eller nægte vaccination. Den udbredte modvilje mod vaccinationer er blevet et bekymrende fænomen på grund af omfanget af de sundhedsmæssige følger i medlemsstaterne. Nye epidemiologiske data om situationen for vaccinationer i medlemsstaterne viser et betydeligt fald i brugen af vacciner.

Kommissionen anmodes på denne baggrund om at besvare følgende:

– Hvordan planlægger Kommissionen at reagere over for modstanden mod vaccination?

– Hvordan vil Kommissionen sikre, at der bliver udarbejdet en omfattende EU-handlingsplan, der tager fat på det samfundsproblem, som vaccinationsmodstanden udgør?

– Hvilke konkrete tiltag planlægger Kommissionen med henblik på et mere harmoniseret vaccinationsforløb i hele EU?

– Hvordan planlægger Kommissionen at sætte ind over for udbredelsen af upålidelig, vildledende og uvidenskabelig information om vaccination og at udvikle oplysningskampagner, der kan udbrede seriøs viden om vacciner og øge vaccinationsdækningen?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 6. februar 2018Juridisk meddelelse