Postup : 2018/2668(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : O-000012/2018

Predkladané texty :

O-000012/2018 (B8-0015/2018)

Rozpravy :

PV 02/05/2018 - 30
CRE 02/05/2018 - 30

Hlasovanie :

Prijaté texty :


Parlamentné otázky
PDF 107kWORD 19k
2. februára 2018
O-000012/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000012/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Mairead McGuinness, v mene skupiny PPE

 Vec: Riešenie bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch v EÚ
 Odpoveď v pléne 

Z najnovších údajov Eurostatu vyplýva, že v roku 2015 došlo v poľnohospodárstve, lesníctve a rybárstve k viac ako 500 smrteľným úrazom.

Práca v poľnohospodárstve je naďalej nebezpečná, a to aj napriek opatreniam na úrovni EÚ, ktorými sa rieši bezpečnosť pri práci, ako je smernica o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (89/391/EHS).

Nedostatočné financovanie programov bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch sa uvádza ako jedna z prekážok brániacich zlepšeniu situácie. Na úrovni EÚ sa tiež treba zaoberať otázkou zdravia a životných podmienok poľnohospodárov.

Aké opatrenia by sa mohli prijať na meranie miery úrazovosti a zníženie neprijateľne vysokého počtu úrazov a smrteľných nehôd v európskych poľnohospodárskych podnikoch?

Považuje Komisia za potrebné zamerať sa na celoeurópskej úrovni na otázku úrazovosti a bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch, najmä v kontexte budúcej reformy SPP, ktorá členským štátom prinesie možnosť financovať programy bezpečnosti v poľnohospodárskych podnikoch?

Je Komisia znepokojená tým, že nízke príjmy poľnohospodárskych podnikov a neustály tlak na poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci môžu prispievať k neprijateľne vysokému počtu úrazov v poľnohospodárskych podnikoch?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 6. februára 2018Právne oznámenie