Postup : 2018/2552(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000015/2018

Předložené texty :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Rozpravy :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 185kWORD 19k
6. února 2018
O-000015/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000015/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Pavel Svoboda, za Výbor pro právní záležitosti

 Předmět: Zveřejňování informací o dani z příjmu některými podniky a pobočkami (2016/0107(COD))
 Odpověď na plenárním zasedání 

Parlament dne 4. července 2017 přijal rozhodnutí o návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí. Cílem tohoto návrhu je posílení transparentnosti a veřejného dohledu nad daní z příjmu právnických osob a podpora sociální odpovědnosti podniků tím, že některým podnikům budou uloženy požadavky na zveřejňování informací. Silná vazba mezi touto iniciativou a podnikovým výkaznictvím vedla Komisi k rozhodnutí změnit směrnici o účetnictví, přičemž jako právní základ této změny zvolila čl. 50 odst. 1 SFEU. Parlament ve svém rozhodnutí, které vychází ze stanoviska Výboru pro právní záležitosti ze dne 12. ledna 2017, právní základ zvolený Komisí schvaluje.

Parlament tímto rozhodnutím udělil mandát pro zahájení jednání s Radou, jejichž cílem má být přijetí směrnice. Rada však dosud nepřišla s obecným přístupem a zdá se, že některé členské státy navržený právní základ zpochybňují a tvrdí, že se příslušný návrh týká „ustanovení o daních“, a proto by měl vycházet z článku 115 SFEU.

Parlament, Rada a Komise jsou na základě interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů povinny přistoupit k výměně názorů, pokud se plánuje změna právního základu, která znamená nahradit řádný legislativní postup jiným postupem.

Parlament je toho názoru, že cílem návrhu směrnice o veřejném podávání zpráv podle jednotlivých zemí není harmonizace daní nebo zlepšení spolupráce mezi daňovými orgány, ani vytvoření nových daňových povinností. Návrh pouze některým podnikům ukládá dodatečnou povinnost zveřejňovat zprávy s informacemi o dani z příjmu. Je tak prostředkem řádné správy a řízení podniků.

Jak hodlá Rada – vzhledem k mezinárodním závazkům Unie i ke skutečnosti, že kvůli posílení důvěry občanů v evropské orgány a Unii jako takovou je naléhavě nutné zvýšit transparentnost informací o dani z příjmu – zdůvodnit své zpoždění i své stanovisko k právnímu základu návrhu, zvláště s ohledem na skutečnost, že daný návrh nemá vliv na výši vnitrostátních daní, které mají být placeny? Jaké řešení má v úmyslu navrhnout? Považuje Rada tento spis za prioritu? Jak hodlá Rada dosáhnout ve věci tohoto důležitého návrhu pokroku, tak aby bylo možné jej přijmout ještě v tomto volebním období a během funkčního období Junckerovy Komise?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 16. února 2018Právní upozornění