Menettely : 2018/2552(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : O-000015/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Keskustelut :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Äänestykset :

Hyväksytyt tekstit :


Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 98kWORD 19k
6. helmikuuta 2018
O-000015/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000015/2018
neuvostolle
työjärjestyksen 128 artikla
Pavel Svoboda, Oikeudellisten asioiden valiokunnan puolesta

 Aihe: Tiettyjen yritysten ja sivuliikkeiden tuloverotietojen ilmoittaminen (2016/0107(COD))
 Täysistunnossa annettu vastaus 

Parlamentti teki 4. heinäkuuta 2017 päätöksen ehdotuksesta direktiiviksi julkisesta maakohtaisesta raportoinnista (CBCR-direktiivi). Direktiivillä pyritään lisäämään yhteisöveron avoimuutta ja julkista valvontaa sekä edistämään yritysten yhteiskuntavastuuta ottamalla käyttöön julkistamisvaatimuksia tietyille yrityksille. Aloitteella on tiivis yhteys yritysraportointiin, minkä vuoksi komissio ehdotti tilinpäätösdirektiivin muuttamista oikeusperustana SEUT 50 artiklan 1 kohta. Parlamentin päätöksessä, joka perustuu oikeudellisten asioiden valiokunnan 12. tammikuuta 2017 antamaan lausuntoon, hyväksytään komission valitsema oikeusperusta.

Päätöksellään parlamentti valtuutti neuvottelujen aloittamisen neuvoston kanssa direktiivin hyväksymiseksi. Neuvosto ei ole kuitenkaan vielä muodostanut yleisnäkemystä, ja näyttää siltä, että jotkut jäsenvaltiot kyseenalaistavat ehdotetun oikeusperustan toteamalla, että ehdotus liittyy ”verosäännöksiin”, jonka vuoksi sen tulisi perustua SEUT 115 artiklaan.

Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen nojalla parlamentti, neuvosto ja komissio ovat velvoitettuja keskustelemaan, jos oikeusperustaa aiotaan muuttaa siten, että noudatetaan muuta kuin tavallista lainsäätämisjärjestystä.

Parlamentti on sitä mieltä, että ehdotuksella julkisesta CBCR-direktiivistä ei tavoitella verojen yhdenmukaistamista tai veroviranomaisten välisen yhteistyön parantamista, eikä myöskään uusien verovelvoitteiden luomista. Se määrää ainoastaan joillekin yrityksille ylimääräisen velvoitteen julkaista tuloverotietoja koskeva kertomus. Näin ollen se kuuluu hyvään hallintotapaan.

Kun otetaan huomioon unionin kansainväliset sitoumukset ja se, että on kiireellinen tarve lisätä avoimuutta yritysten tuloverojen ilmoittamisessa kansalaisten luottamuksen vahvistamiseksi Euroopan toimielimiin ja unioniin, miten neuvosto perustelee viivästymisensä ja kantansa ehdotuksen oikeusperustaan, varsinkin kun ehdotus ei vaikuta maksettavien kansallisten verojen määrään? Millaista ratkaisua neuvosto aikoo ehdottaa? Pitääkö neuvosto tätä asiaa ensisijaisena? Miten neuvosto aikoo edistää tätä tärkeää ehdotusta niin, että se voidaan hyväksyä vielä tämän vaalikauden ja Junckerin komission aikana?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 16. helmikuuta 2018Oikeudellinen huomautus