Procedūra : 2018/2552(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000015/2018

Pateikti tekstai :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debatai :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 184kWORD 19k
2018 m. vasario 6 d.
O-000015/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000015/2018
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Pavel Svoboda, Teisės reikalų komiteto vadu

 Tema: Tam tikrų įmonių ir filialų pelno mokesčio informacijos atskleidimas (2016/0107(COD))
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

2017 m. liepos 4 d. Parlamentas priėmė savo sprendimą dėl pasiūlymo dėl Viešo ataskaitų teikimo pagal šalis direktyvos. Šiuo pasiūlymu siekiama didinti skaidrumą ir visuomenės kontrolę ir skatinti įmonių pelno mokesčio atžvilgiu, taip pat skatinti įmonių atsakomybę, nustatant kai kurioms įmonėms taikomus reikalavimus atskleisti informaciją. Dėl šios iniciatyvos glaudžios sąsajos su įmonių ataskaitomis Komisija pasirinko iš dalies pakeisti Apskaitos direktyvą remiantis SESV 50 straipsnio 1 dalies teisiniu pagrindu. Parlamentas savo sprendimu, paremtu 2017 m. sausio 12 d. Teisės reikalų komiteto nuomone, pritarė Komisijos sprendimui dėl teisinio pagrindo pasirinkimo.

Savo sprendimu Parlamentas suteikė įgaliojimus pradėti derybas su Taryba siekiant priimti direktyvą. Tačiau Taryba dar nesuformulavo bendro požiūrio ir atrodo, kad kai kurios valstybės narės ginčija siūlomą teisinį pagrindą ir nurodo, kad pasiūlymas susijęs su „fiskalinėmis nuostatomis“, todėl jis turėtų būti grindžiamas SESV 115 straipsniu.

Pagal Tarpinstitucinį susitarimą dėl geresnės teisėkūros, Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija privalo pasikeisti nuomonėmis, jei dėl numatomo teisinio pagrindo keitimo įprasta teisėkūros procedūra turės būti pakeista kita.

Parlamentas laikosi nuomonės, kad pasiūlymu dėl Viešo ataskaitų teikimo pagal šalis direktyvos nesiekiama suderinti mokesčių, gerinti mokesčių administratorių bendradarbiavimą arba sukurti naujas mokestines prievoles. Juo viso labo kai kurioms įmonėms nustatoma papildoma prievolė skelbti ataskaitą apie pelno mokestį. Todėl šis pasiūlymas yra gero įmonių valdymo priemonė.

Atsižvelgiant į Sąjungos tarptautinius įsipareigojimus ir būtinybę skubiai užtikrinti didesnį pelno mokesčio informacijos skaidrumą, siekiant stiprinti piliečių pasitikėjimą ES institucijomis ir Sąjunga, kuo Taryba pateisina savo vėlavimą ir savo poziciją dėl pasiūlymo teisinio pagrindo, ypač atsižvelgiant į tai, kad pasiūlymu nedaromas poveikis mokėtinoms nacionalinių mokesčių sumoms? Kokį sprendimą Taryba ketina pasiūlyti? Ar Taryba mano, kad ši procedūra yra prioritetas? Kaip Taryba planuoja pasiekti pažangos nagrinėjant šį svarbų pasiūlymą, kad jį vis dar būtų įmanoma priimta per šią Parlamento ir J.C. Junckerio Komisijos kadenciją?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. vasario 16 d.Teisinis pranešimas