Procedūra : 2018/2552(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : O-000015/2018

Iesniegtie teksti :

O-000015/2018 (B8-0013/2018)

Debates :

PV 18/04/2018 - 25
CRE 18/04/2018 - 25

Balsojumi :

Pieņemtie teksti :


Deputātu jautājumi
PDF 182kWORD 19k
2018. gada 6. februāris
O-000015/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000015/2018
Padomei
Reglamenta 128. pants
Pavel Svoboda, Juridiskā komiteja komitejas vārdā

 Temats: Par ienākuma nodokļa informācijas atklāšanu, ko veic konkrēti uzņēmumi un filiāles (2016/0107(COD))
 Atbilde plenārsēdē 

Parlaments 2017. gada 4. jūlijā pieņēma lēmumu par priekšlikumu attiecībā uz pārskatu sniegšanas par katru valsti direktīvu. Tā mērķis ir uzlabot pārredzamību un valsts kontroli attiecībā uz uzņēmumu ienākuma nodokli un veicināt uzņēmumu atbildību, piemērojot konkrētiem uzņēmumiem informācijas atklāšanas prasības. Iniciatīvas ciešā saikne ar korporatīvo ziņošanu lika Komisijai lemt par grozījuma izdarīšanu Grāmatvedības direktīvā saskaņā ar LESD 50. panta 1. punktu kā juridisko pamatu. Parlamenta lēmums, kas balstīts uz Juridiskās komitejas 2017. gada 12. janvāra atzinumu, apstiprina Komisijas juridiskā pamata izvēli.

Ar šo lēmumu Parlaments pilnvaroja sākt pārrunas ar Padomi par direktīvas pieņemšanu. Taču Padome vēl nav izlēmusi par vispārējo pieeju un, šķiet, ka dažas dalībvalstis apstrīd ierosināto juridisko pamatu, norādot, ka priekšlikums attiecas uz "nodokļu noteikumiem" un tāpēc ir jābalsta uz LESD 115. pantu.

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu par labāku likumdošanas procesu Parlamenta, Padomes un Komisijas pienākums ir apmainīties viedokļiem, ja ir paredzēts veikt grozījumus juridiskajā pamatā, radot izmaiņas parastajā likumdošanas procedūrā.

Parlaments uzskata, ka priekšlikuma par pārskatu sniegšanas par katru valsti direktīvas mērķis nav nodokļu saskaņošana vai nodokļu iestāžu sadarbības uzlabošana, ne arī jaunu nodokļu saistību izveide. Ar to tikai konkrētiem uzņēmumiem tiek piemērots papildu pienākums publicēt ziņojumu ar informāciju par ienākuma nodokli. Tādējādi tas ir labas korporatīvās pārvaldības līdzeklis.

Ievērojot Eiropas Savienības starptautiskās saistības un neatliekamo vajadzību uzlabot informācijas par ienākuma nodokli pārredzamību, lai veicinātu iedzīvotāju uzticēšanos Eiropas iestādēm un pašai Savienībai, kā Padome pamato savu kavēšanos un savu nostāju attiecībā uz priekšlikuma tiesisko pamatu, jo īpaši ņemot vērā to, ka priekšlikums neietekmē maksājamo valsts nodokļu summu? Kādu risinājumu tā plāno ierosināt? Vai Padome uzskata šo lietu par prioritāru? Kā Padome plāno panākt šī svarīgā priekšlikuma virzību, lai to varētu pieņemt vēl šī sasaukuma laikā un Junkera vadītajā Komisijā?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 16. februārisJuridisks paziņojums