Procedūra : 2018/2735(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : O-000021/2018

Pateikti tekstai :

O-000021/2018 (B8-0024/2018)

Debatai :

PV 14/06/2018 - 3
CRE 14/06/2018 - 3

Balsavimas :

Priimti tekstai :


Parlamentiniai klausimai
PDF 186kWORD 19k
2018 m. vasario 26 d.
O-000021/2018
Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000021/2018
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 128 straipsnis
Ingeborg Gräßle, Biudžeto kontrolės komiteto vadu

 Tema: Kova su korupcija
 Atsakymas plenariniame posėdyje 

Korupcija kenkia ES veiklai. Tačiau tarp valstybių narių esama didelių skirtumų. Kai kurie duomenys rodo, kad su korupcija susijusios išlaidos siekia 120 mlrd. EUR per metus, o kitais duomenimis, jos gali siekti net 900 mlrd. EUR. 2011 m. Komisija, pripažindama šią problemą, pasiūlė parengti kovos su korupcija dokumentų rinkinį, kuriame išdėstytos priemonės, kuriomis būtų kovojama su korupcija, įskaitant ES kovos su korupcija ataskaitą, kuri teikiama Europos piliečiams, kartu pateikiant ir patikimą korupcijos lyginamąjį vertinimą (neįtraukiant ES institucijų). Pranešime nurodytos priemonės, kuriomis valstybės narės galėtų veiksmingiau kovoti su korupcija. Komisija pripažino, kad Sąjungos bendras interesas yra užtikrinti, kad visos valstybės narės naudoja veiksmingas kovos su korupcija politikos priemones. Todėl ataskaitoje siekiama skatinti aukštus kovos su korupcija standartus atkreipiant dėmesį į trūkumus ir teikti rekomendacijas. Dokumentų rinkinyje numatytas ES dalyvavimas Europos Tarybos Valstybių prieš korupciją grupės (GRECO) veikloje. Po šešerių metų, padėtis blogėja: Komisija visiškai nutraukė ataskaitos ruošimą, nepaisydama 2016 m. spalio mėn. Komisijos nario F. Timmermanso pareiškimo; GRECO derybos užstrigo ir ES nevykdo savo pareigų pagal Jungtinių Tautų konvenciją prieš korupciją.

1. Kokios buvo priežastys nutraukti ES kovos su korupcija ataskaitos rengimą, ir kodėl Komisija nepateikė antrosios ataskaitos, kuri jau buvo parengta?

2. Kadangi kovos su korupcija ataskaita ir Europos semestro rekomendacijos nėra viena kitos alternatyvos ir iš esmės galėtų papildyti viena kitą, kaip Komisija ketina papildyti Europos semestro rekomendacijas, siekdama išspręsti kitus korupcijos aspektus?

3. Kaip Komisija ketina užtikrinti, kad ES institucijose nėra jokių korupcijos formų? Kada Komisija įvertins, kaip ji pati laikosi Jungtinių Tautų konvencijos prieš korupciją?

Klausimo originalo kalba: EN
Atnaujinta: 2018 m. kovo 1 d.Teisinis pranešimas