Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : O-000022/2018

Внесени текстове :

O-000022/2018 (B8-0019/2018)

Разисквания :

PV 16/04/2018 - 17
PV 19/04/2018 - 15
CRE 19/04/2018 - 15

Гласувания :

Приети текстове :


Парламентарни въпроси
PDF 185kWORD 17k
28 февруари 2018 г.
O-000022/2018
Запитване с искане за писмен отговор, последвано от разисквания O-000022/2018
до Комисията
Член 130б от Правилника за дейността
Ivan Jakovčić, от името на групата ALDE

 Относно: Запитване - положението в европейския корабостроителен сектор
 Отговор по време на пленарно заседание 

Секторите на морското оборудване и корабостроенето от десетилетия са сред най-важните и стратегически промишлени сектори на Европа, в които работят около 450 000 души в държавите – членки на ЕС. Те са важни както от икономическа, така и от социална гледна точка, като осигуряват качествена заетост за големи дружества и МСП и допринасят за регионалната промишлена инфраструктура. В Европа има около 150 големи корабостроителници, много от които осъществяват дейност на световния пазар с пазарен дял от около 6% по отношение на тонажа.

Държавите в Европа, които развиват корабостроене, са твърде слаби, за да се справят с конкурентния натиск от Азия, по-специално от Китай и Южна Корея, където държавите имат целеви национални стратегии в областта на корабостроенето.

Като продължение на инициативата „LeaderSHIP 2020“, има ли Комисията конкретен план за създаване на цялостна индустриална стратегия за европейския морски и корабостроителен сектор с цел да се подкрепи конкурентоспособността, икономическата устойчивост и растежът на този важен сектор в дългосрочен план?

Предприема ли Комисията конкретни мерки за запазване и поддържане на високотехнологичните и притежаващи висока стойност конкурентни предимства на европейското корабостроене?

Има ли Комисията ясна политика и предприети мерки, насочени към заплахите от нелоялна международна конкуренция и липсата на световни търговски правила?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 9 март 2018 г.Правна информация