Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 93kWORD 17k
1. marts 2018
O-000024/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000024/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

 Om: Midtvejsevaluering af LIFE-programmet

Den 6. november 2017 offentliggjorde Kommissionen rapporten om midtvejsevalueringen af programmet for miljø- og klimaindsatsen (LIFE). Denne rapport indeholder en vurdering af de første to år af LIFE-programmet 2014-2020 og fremsætter anbefalinger til opfølgende foranstaltninger.

1. Offentliggørelsen af rapporten om midtvejsevaluering blev forsinket med fire måneder, men der mangler stadig mange detaljerede oplysninger. Kun projekterne fra indkaldelserne i 2014 og 2015 er startet, og få projekter er blevet afsluttet. I betragtning af, at 4 af de 7 år af LIFE-programmet allerede er gået, bedes Kommissionen oplyse, hvilke centrale konklusioner den drager af dette? Hvordan kan en sådan forsinkelse forklares og indhentes?

2. Hvordan vil Kommissionen forbedre indikatorsystemet, især når det drejer sig om EU-merværdi?

3. Hvordan kan Kommissionen fremlægge yderligere oplysninger om gennemførelsen af LIFE-programmet med henblik på de afgørelser, der skal træffes om det næste flerårige arbejdsprogram (2018-2020) og den flerårige finansielle ramme? Hvordan agter Kommissionen at håndtere problemet med investeringskapacitet og manglen på tilgængelige finansielle midler for støttemodtagere med henblik på at styrke reproduktionen af projekternes resultater?

4. Hvordan vil Kommissionen i betragtning af behovet for at styrke virkningen, bæredygtigheden og/eller reproduktionen af eksisterende projekter sikre, at de udnytter deres potentiale, især da det i den endelige evaluering af LIFE+ blev konkluderet, at mange projekters demonstrationspotentiale ofte ikke fuldt ud blev frigjort eller udnyttet?

5. Hvad kan der gøres for at forbedre kommunikationsstrategien med hensyn til målgruppe og koordinering mellem aktørerne?

6. Integrerede projekter og komplementariteten mellem LIFE og andre EU-politikker bør styrkes i fremtiden. Hvad vil Kommissionen gøre for at forbedre synergien mellem LIFE og anden lovgivning og andre politikker og programmer i EU?

7. Hvordan agter Kommissionen at styrke den rolle, som NGO'er og civilsamfundets aktører spiller i forbindelse med fremsættelse af forslag til og udformning og styring af projekter? Er det muligt at øge den andel af EU-finansieringen til LIFE-projekter, der er til rådighed for NGO'er og civilsamfundets aktører?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 5. marts 2018Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik