Parlementaire vragen
PDF 190kWORD 19k
1 maart 2018
O-000024/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000024/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

 Betreft: Tussentijdse evaluatie van het LIFE-programma

Op 6 november 2017 heeft de Commissie het verslag gepubliceerd over de tussentijdse evaluatie van het programma voor het milieu en klimaatactie (LIFE). Dit verslag is een analyse van de eerste twee jaar van het LIFE-programma 2014-2020 en doet aanbevelingen voor verdere maatregelen.

1. De publicatie van het tussentijds evaluatieverslag is met vier maanden vertraagd maar nog steeds ontbreekt veel gedetailleerde informatie. Alleen de projecten in het kader van de oproepen in 2014 en 2015 zijn gestart en weinig projecten zijn afgerond. Aangezien reeds vier van de zeven jaar van het LIFE-programma voorbij zijn, welke belangrijke lessen trekt de Commissie hieruit? Hoe kan deze vertraging worden verklaard en weer worden goedgemaakt?

2. Hoe zal de Commissie het systeem van indicatoren verbeteren, met name wanneer het gaat om de meerwaarde van de EU?

3. Op welke wijze kan de Commissie meer informatie verstrekken over de uitvoering van het LIFE-programma met het oog op de besluitvorming met betrekking tot het volgende meerjarig werkprogramma (2018-2020) en het meerjarig financieel kader? Op welke wijze denkt de Commissie iets te doen aan de investeringscapaciteit van en het gebrek aan financiële middelen voor begunstigden, teneinde de reproduceerbaarheid van projectresultaten te verbeteren?

4. Met het oog de behoefte aan versterking van het effect, de duurzaamheid en/of de reproduceerbaarheid van bestaande projecten, hoe denkt de Commissie ervoor te zorgen dat die projecten hun potentieel volledig benutten, met name gezien de conclusie van de eindevaluatie van LIFE + dat het potentieel van vele projecten vaak niet volledig vrijgegeven of benut is?

5. Wat kan er worden gedaan om de communicatiestrategie te verbeteren wat betreft de doelgroepen en de coördinatie tussen verschillende actoren?

6. In de toekomst moeten geïntegreerde projecten en het complementaire aspect van LIFE met ander EU-beleid worden versterkt. Hoe denkt de Commissie meer synergieën tot stand te brengen tussen het LIFE-programma en andere wetgeving, ander beleid en andere programma’s in de EU?

7. Op welke wijze is de Commissie van plan de rol van ngo’s en actoren uit het maatschappelijk middenveld te vergroten bij het voorstellen, ontwerpen en testen van projecten? Zijn er mogelijkheden om het aandeel van de EU-financiering in LIFE-projecten te vergroten voor ngo's en actoren uit het maatschappelijk middenveld?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2018Juridische mededeling