Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 19k
1 martie 2018
O-000024/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000024/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Dubravka Šuica, Nicola Caputo, Julie Girling, Gerben-Jan Gerbrandy, Stefan Eck, Marco Affronte, Mireille D'Ornano, în numele Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

 Subiect: Evaluarea intermediară a programului LIFE

La 6 noiembrie 2017, Comisia a publicat raportul privind evaluarea intermediară a Programului pentru mediu și politici climatice (LIFE). Acest raport evaluează primii doi ani ai programului LIFE pentru perioada 2014-2020 și formulează recomandări privind acțiuni ulterioare.

1. Raportul de evaluare intermediară a fost publicat cu patru luni întârziere; cu toate acestea, nu conține suficiente informații detaliate. Au început doar proiectele aferente apelurilor din 2014 și 2015, și foarte puține proiecte au fost finalizate. Având în vedere faptul că au trecut deja patru din cei șapte ani de program LIFE, ce învățăminte cheie trage Comisia de aici? Cum poate fi explicată și compensată o astfel de întârziere?

2. Cum intenționează Comisia să amelioreze sistemul de indicatori, mai ales pe cei referitori la valoarea adăugată a UE?

3. Cum poate Comisia să furnizeze informații suplimentare cu privire la implementarea programului LIFE pentru deciziile care urmează să fie luate cu privire la viitorul program de lucru multianual (2018-2020) și la cadrul financiar multianual? Cum intenționează Comisia să abordeze capacitatea de investiție și lipsa resurselor financiare disponibile pentru beneficiari, pentru a consolida capacitatea de multiplicare a rezultatelor proiectelor?

4. Ținând cont de necesitatea de a consolida impactul, sustenabilitatea și/sau capacitatea de multiplicare a proiectelor existente, cum intenționează Comisia să se asigure că acestea își îndeplinesc potențialul, în special dat fiind că evaluarea finală a LIFE+ a concluzionat că în multe cazuri potențialul demonstrativ al multor proiecte nu a fost pe deplin realizat sau exploatat?

5. Ce se poate face pentru a ameliora strategia de comunicare în ceea ce privește publicul țintă și coordonarea între actori?

6. Proiectele integrate și complementaritatea dintre LIFE și alte politici UE ar trebui consolidate în viitor. Ce intenționează Comisia să facă pentru a ameliora sinergiile dintre programul LIFE și alte acte legislative, politici și programe din UE?

7. Cum plănuiește Comisia să consolideze rolul ONG-urilor și al actorilor societății civile referitor la propunerea, elaborarea și coordonarea proiectelor? Există posibilitatea de a crește cota de finanțare UE a proiectelor LIFE disponibilă pentru ONG-uri și actori ai societății civile?

Limba originală a întrebării: EN
Ultima actualizare: 2 martie 2018Notă juridică