Парламентарни въпроси
PDF 188kWORD 19k
1 март 2018 г.
O-000025/2018
Въпрос с искане за устен отговор O-000025/2018
до Комисията
Член 128 от Правилника за дейността
Jan Zahradil, от името на групата ECR

 Относно: Определяне на генерален секретар на Европейската комисия

В сряда, 21 февруари, Европейската комисия обяви, че нейният генерален секретар, Александър Италианер, се е пенсионирал с незабавно действие и Мартин Селмайер, настоящият началник на кабинета на председателя Жан-Клод Юнкер, ще го замести. Комисията обясни, че г-н Италианер е заместен незабавно, за да се гарантира това, че неговата „ефективност“ няма да бъде нарушена и че няма да има „пропуск“. През 2015 г. обаче, след съобщението, че бившият генерален секретар, Катрин Дей, ще се оттегли от поста си, г-жа Дей остана на този пост в продължение на около три месеца след това. Въз основа на информацията, съобщена на пресата от Комисията до този момент, става ясно, че графикът е следният:

31 януари: Постът на заместник генерален секретар е свободен и се обявява като такъв; 14 февруари: Краен срок за подаване на заявления; 15 февруари: Кандидатите посещават центъра за оценяване; 16 февруари: Кандидатите са интервюирани и оценени; 19 февруари: Началниците на кабинети се срещат, за да подготвят заседание на колегиума (не се споменава назначаване в рамките на дневния ред или под формата на друг въпрос); 20 февруари: Комисарят, отговарящ за бюджета и човешките ресурси, Гюнтер Йотингер, се среща с бъдещия кандидат; 21 февруари, 9.00 ч.: Раздава се преразгледан дневен ред за колегиума, като е добавена новината за назначаването; 9.30 ч.: Заседанието на колегиума започва, Мартин Селмайер, заместник генерален секретар, генерален секретар на Европейската комисия подава оставка, Мартин Селмайер е назначен за генерален секретар на Европейската комисия; 9.39 ч.: Комисията изпраща известие до журналистите от пресата относно назначенията с председателя на Комисията г-н Юнкер и комисаря г-н Йотингер; 10.30 ч.: Г-н Юнкер провежда среща с пресата за обсъждане на назначения по време на заседание на Комисията.

– Въпреки че Комисията заяви, че назначаването на новия генерален секретар се е осъществило при спазване на необходимите правила и процедури, счита ли, че тя е действала в духа на правилата и добросъвестно, когато става дума за прозрачност и справедливост?

– Счита ли, че действащите правила и процедури за назначаване на висши длъжностни лица са достатъчно прозрачни и справедливи?

– Счита ли, че процедурата на назначаване, в настоящия й вид, й дава възможност като институция да взема предвид широк кръг от кандидати с различни умения и равнища на опит?

– Като се има предвид ограниченото време, предоставено на журналистите за подготовка за срещата с пресата, възнамерява ли Комисията да преразгледа стратегията си по отношение на информирането на пресата и обществеността относно важни решения и съобщения?

Език, на който е внесен въпросът: EN
Последно осъвременяване: 5 март 2018 г.Правна информация