Parlamentní otázky
PDF 190kWORD 19k
1. března 2018
O-000025/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000025/2018
Komisi
článek 128 jednacího řádu
Jan Zahradil, za skupinu ECR

 Předmět: Jmenování generálního tajemníka Evropské komise

Ve středu 21. února Komise oznámila, že její generální tajemník Alexander Italianer s okamžitou platností odchází do důchodu a že ho nahradí Martin Selmayr, stávající vedoucí kabinetu předsedy Jean-Claude Junckera. Komise vysvětlila, že pan Italianer byl nahrazen okamžitě s cílem zabezpečit, aby nebyla ohrožena jeho „efektivita“ a aby nevznikla „přestávka“. V roce 2015 však po oznámení o odstoupení zůstala bývalá generální tajemnice Catherine Day ve funkci ještě asi další tři měsíce. Na základě dosavadních informací, které předala Evropská komise tisku, probíhá harmonogram takto:

31. ledna: místo zástupce generálního tajemníka je k dispozici a je vypsán konkurz; 14. února: konečný termín pro podání přihlášek; 15. února: kandidáti navštíví hodnotící centrum; 16. února: kandidáti absolvují pohovor a hodnocení; 19. února: setkání vedoucích kabinetu, aby připravili zasedání sboru komisařů (na programu není žádná zmínka o jmenování, ani v rámci bodu „Jiné záležitosti“); 20. února: komisař pro rozpočet a lidské zdroje Günther Oettinger se setkává s případným kandidátem; 21. února, 9:00: je rozeslán revidovaný pořad jednání sboru komisařů s doplněnou informací o jmenování; 9:30: začíná zasedání sboru komisařů, Martin Selmayr je jmenován zástupcem generálního tajemníka, generální tajemník Evropské komise odstupuje, Martin Selmayr je jmenován generálním tajemníkem Evropské komise; 9:39: Komise zasílá novinářům oznámení o tiskové konferenci s předsedou Komise Jean-Claudem Junckerem a komisařem Oettingerem; 10:30: koná se tisková konference s předsedou Junckerem o jmenováních během zasedání Komise.

– I když Komise uvedla, že výběr nového generálního tajemníka proběhl v souladu se závaznými předpisy a postupy, domnívá se Komise, že postupovala v duchu pravidel a v dobré víře, pokud jde o transparentnost a spravedlivost?

– Domnívá se Komise, že její stávající pravidla a postupy pro přijímání zaměstnanců do pozic vyšších úředníků jsou dostatečně transparentní a spravedlivé?

– Domnívá se Komise, že proces přijímání zaměstnanců ve stávající podobě jí jako orgánu EU umožňuje posoudit širokou škálu kandidátů s rozdílnými schopnostmi a různou mírou zkušeností?

– S ohledem na omezenou dobu, kterou měli novináři na přípravu na tiskovou konferenci, má Komise v úmyslu přezkoumat svou strategii, pokud jde o informování tisku a veřejnosti o důležitých rozhodnutích a oznámeních?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 5. března 2018Právní upozornění