Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 107kWORD 19k
1. marts 2018
O-000025/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000025/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Jan Zahradil, for ECR-Gruppen

 Om: Udnævnelse af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

Onsdag den 21. februar annoncerede Kommissionen, at dens generalsekretær, Alexander Italianer, havde trukket sig tilbage med øjeblikkelig virkning, og at Martin Selmayr, kommissionsformand Jean-Claude Junckers nuværende kabinetschef, ville erstatte ham. Kommissionen forklarede, at Alexander Italianer var blevet erstattet med øjeblikkelig virkning for at sikre fortsat "effektivitet", og at der ikke opstod et "tomrum". I 2015 forblev den tidligere generalsekretær, Catherine Day, imidlertid i sin stilling ca. tre måneder efter, at det var blevet bekendtgjort, at hun ville træde tilbage. På grundlag af de oplysninger, som Kommissionen indtil videre har givet pressen, foregik forløbet som følger:

31. januar: Stillingen som vicegeneralsekretær bliver ledig og slås op. 14. februar: Ansøgningsfristen udløber. 15. februar: Kandidaterne sendes til et assessmentcenter. 16. februar: Kandidaterne interviewes og evalueres. 19. februar: Kabinetscheferne mødes for at forberede kommissærkollegiets møde (udnævnelsen omtales ikke på dagsordenen og nævnes heller ikke under eventuelt). 20. februar: Kommissær med ansvar for budget og menneskelige ressourcer, Günther Oettinger, mødes med de mulige kandidater. 21. februar, kl. 9.00: Der rundsendes en revideret dagsorden for kommissærkollegiets møde med nyheden om udnævnelsen. Kl. 9.30: Kommissærkollegiets møde begynder, Martin Selmayr udnævnes til vicegeneralsekretær, generalsekretæren for Europa-Kommissionen træder tilbage, Martin Selmayr udnævnes til generalsekretær for Europa-Kommissionen. Kl. 9.39: Kommissionen overbringer meddelelsen om udnævnelserne til journalister på et pressemøde med formand Jean-Claude Juncker og kommissær Oettinger. Kl. 10.30: Jean-Claude Juncker holder et pressemøde for at drøfte udnævnelserne, der er besluttet på Kommissionens møde.

– Selv om Kommissionen har anført, at ansættelsen af den nye generalsekretær er sket i overensstemmelse ned de nødvendige bestemmelser og procedurer, mener Kommissionen, at den har handlet i overensstemmelse med ånden i bestemmelserne og i god tro, når det drejer sig om gennemsigtighed og retfærdighed?

– Mener Kommissionen, at dens gældende bestemmelser og procedurer for ansættelse af højtstående tjenestemænd er tilstrækkelig gennemsigtige og fair?

– Mener Kommissionen, at den nuværende ansættelsesprocedure gør det muligt for Kommissionen som en institution at overveje et bredt udvalg af kandidater med forskellige færdigheder og erfaringer?

– I betragtning af den korte tid journalisterne havde til at forberede sig på pressemødet, agter Kommissionen at revidere sin strategi for så vidt angår overbringelse af information til pressen og offentligheden om vigtige afgørelser og meddelelser?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 5. marts 2018Juridisk meddelelse