Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 194kWORD 19k
1 Μαρτίου 2018
O-000025/2018
Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000025/2018
προς την Επιτροπή
Άρθρο 128 του Κανονισμού
Jan Zahradil, εξ ονόματος της Ομάδας ECR

 Θέμα: Ο διορισμός του Γενικού Γραμματέα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου, η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο Γενικός Γραμματέας της κ. Alexander Italianer συνταξιοδοτήθηκε με άμεση ισχύ, και ότι θα τον αντικαταστήσει ο κ. Martin Selmayr, επικεφαλής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Προέδρου κ. Jean-Claude Juncker. Η Επιτροπή εξήγησε ότι ο κ. Italianer αντικαταστάθηκε αμέσως για να μην επηρεαστεί η εύρυθμη λειτουργία της και να μην υπάρξει «χάσμα». Όμως, το 2015, όταν η τότε Γενική Γραμματέας κ. Catherine Day ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να παραιτηθεί, παρέμεινε στη θέση της για περίπου τρεις μήνες ακόμη. Βάσει των στοιχείων που η Επιτροπή έχει κοινοποιήσει μέχρι στιγμής στον Τύπο, το ιστορικό είναι αντιληπτό ως εξής:

31 Ιανουαρίου: Η θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα μένει κενή και προκηρύσσεται· 14 Φεβρουαρίου: Λήξη της προθεσμίας για υποψηφιότητες· 15 Φεβρουαρίου: Εμφάνιση των υποψηφίων στο κέντρο αξιολόγησης· 16 Φεβρουαρίου: Συνέντευξη και αξιολόγηση των υποψηφίων· 19 Φεβρουαρίου: Συνάντηση των επικεφαλής των ιδιαιτέρων γραφείων για την προπαρασκευή της συνεδρίασης του Σώματος των Επιτρόπων (καμία μνεία περί διορισμού στην ημερήσια διάταξη ή με οποιονδήποτε άλλο τίτλο)· 20 Φεβρουαρίου: Ο Επίτροπος Προϋπολογισμού και Ανθρώπινων Πόρων Günther Oettinger συναντάται με τον δυνητικό υποψήφιο· 21 Φεβρουαρίου, ώρα 09:00: Κυκλοφορεί η αναθεωρημένη ημερήσια διάταξη για το Σώμα των Επιτρόπων, με προσθήκη είδησης για τον διορισμό· ώρα 09:30: Έναρξη συνεδρίασης Σώματος των Επιτρόπων, ο κ. Martin Selmayr διορίζεται Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, ο Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραιτείται, ο κ. Martin Selmayr διορίζεται Γενικός Γραμματέας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής· ώρα 09:39: Η Επιτροπή διαβιβάζει στους δημοσιογράφους ειδοποίηση για συνέντευξη Τύπου με τον Πρόεδρο κ. Juncker και τον Επίτροπο κ. Oettinger, σχετικά με τους διορισμούς· ώρα 10:30: Ο κ. Juncker δίνει συνέντευξη Τύπου για να συζητήσει τους διορισμούς που έγιναν κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής.

– Αν και η Επιτροπή δήλωσε πως η πρόσληψη του νέου Γενικού Γραμματέα είναι σύμφωνη με τους αναγκαίους κανόνες και διαδικασίες, πιστεύει όντως ότι ενήργησε σε συμφωνία με το πνεύμα των κανόνων και καλή τη πίστει από άποψη διαφάνειας και αμεροληψίας;

– Πιστεύει η Επιτροπή ότι οι τρέχοντες κανόνες και διαδικασίες της για την πρόσληψη ανώτερων υπαλλήλων είναι επαρκώς διαφανείς και αμερόληπτοι;

– Πιστεύει η Επιτροπή ότι η διαδικασία πρόσληψης, ως έχει σήμερα, της επιτρέπει ως θεσμικό όργανο να εξετάζει ένα ευρύ φάσμα υποψηφίων με διαφορετικά προσόντα και επίπεδα εμπειρίας;

– Δεδομένου του λίγου χρόνου που δόθηκε στους δημοσιογράφους για να ετοιμαστούν για τη συνέντευξη Τύπου, προτίθεται η Επιτροπή να επανεξετάσει τη στρατηγική της στο θέμα της ενημέρωσης του Τύπου και του κοινού όταν πρόκειται για σοβαρές αποφάσεις και ανακοινώσεις;

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN
Τελευταία ενημέρωση: 5 Μαρτίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου