Parlamendi esitatud küsimused
PDF 104kWORD 19k
1. märts 2018
O-000025/2018
Suuliselt vastatav küsimus O-000025/2018
komisjonile
Kodukorra artikkel 128
Jan Zahradil, fraktsiooni ECR nimel

 Teema: Euroopa Komisjoni peasekretäri nimetamine

Kolmapäeval, 21. veebruaril, teatas Euroopa Komisjon, et peasekretär Alexander Italianer on kohe ametist lahkunud ja tema kohale asub senine Jean-Claude Junckeri kabineti juhataja Martin Selmayr. Komisjon selgituse kohaselt täideti Italianeri koht viivitamata, et ameti „toimivus“ ei kannataks ja ei tekiks „tühimikku“. Seevastu 2015. aastal, kui teatati tollase peasekretäri Catherine Day ametist lahkumisest, jäi Day oma kohale veel umbes kolmeks kuuks. Komisjoni seni ajakirjandusele edastatud teabe põhjal oli sündmuste käik järgmine:

31. jaanuar: vabaneb asepeasekretäri ametikoht ja kuulutatakse välja konkurss; 14. veebruar: lõpeb taotluste esitamise aeg; 15. veebruar: kandidaadid tulevad hindamiskeskusse; 16. veebruar: toimub kandidaatide küsitlemine ja hindamine; 19. veebruar: toimub kabinetijuhatajate koosolek, et valmistada ette volinike kolleegiumi koosolek (ametisse nimetamist ei mainita ei päevakorrapunktina ega jaotises „Muu“); 20. veebruar: eelarve ja personali eest vastutav volinik Günther Oettinger kohtub eeldatava kandidaadiga; 21. veebruar kell 9.00: saadetakse laiali volinike kolleegiumi koosoleku muudetud päevakord, millesse on lisatud ametisse nimetamine; kell 9.30: kolleegiumi koosolek algab, Martin Selmayr nimetatakse asepeasekretäriks, Euroopa Komisjoni peasekretär lahkub ametist, Martin Selmayr nimetatakse Euroopa Komisjoni peasekretäriks; kell 9.39: komisjon saadab ajakirjanikele teadaande president Junckeri ja volinik Oettingeri pressikonverentsi kohta, mille teema on ametisse nimetamised; kell 10.30: Junckeri pressikonverents, kus ta selgitab komisjoni koosolekul toimunud ametisse nimetamisi.

– Komisjon on väitnud, et uue peasekretäri ametisse võtmine oli vastavuses vajalike reeglite ja menetlustega. Kas komisjon on kindel, et on toiminud reeglite kohaselt ja heas usus, kui silmas pidada läbipaistvust ja õiglust?

– Kas komisjon on kindel, et tema kehtivad kõrgemate ametnike töölevõtmise reeglid ja menetlused on piisavalt läbipaistvad ja õiglased?

– Kas komisjon leiab, et töölevõtmise menetlus selle praegusel kujul võimaldab tal kui institutsioonil kaaluda mitmesuguseid, erinevate oskuste ja kogemuste tasemega kandidaate?

– Ajakirjanikel jäi pressikonverentsiks valmistumiseks vähe aega. Kas komisjonil on kavas läbi vaadata ajakirjanduse ja avalikkuse tähtsatest otsustest ja teadetest teavitamise strateegia?

Keel, milles küsimus esitati: EN
Viimane päevakajastamine: 5. märts 2018Õigusalane teave