Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 19k
1. maaliskuuta 2018
O-000025/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000025/2018
komissiolle
työjärjestyksen 128 artikla
Jan Zahradil, ECR-ryhmän puolesta

 Aihe: Euroopan komission pääsihteerin nimittäminen

Komissio ilmoitti keskiviikkona 21. helmikuuta, että sen pääsihteeri Alexander Italianer oli jäänyt eläkkeelle välittömästi ja että hänet korvaisi puheenjohtaja Jean-Claude Junckerin nykyinen kabinettipäällikkö Martin Selmayr. Komissio selitti, että Italianer oli korvattu välittömästi sen varmistamiseksi, ettei hänen tehokkuutensa kärsisi ja ettei syntyisi tyhjää väliä. Kuitenkin vuonna 2015, jolloin ilmoitettiin entisen pääsihteerin Catherine Dayn erosta, Day jatkoi virassaan vielä noin kolmen kuukauden ajan. Komission tähän mennessä lehdistölle antamien tietojen perusteella aikataulu näyttää seuraavalta:

31. tammikuuta: pääsihteerin virka vapautuu ja siitä ilmoitetaan; 14. helmikuuta: hakuaika päättyy; 15. helmikuuta: ehdokkaat käyvät arviointikeskuksessa; 16. helmikuuta: ehdokkaat haastatellaan ja arvioidaan; 19. helmikuuta: kabinettipäälliköt kokoontuvat valmistelemaan kollegion kokousta (nimitystä ei mainita esityslistalla eikä kohdassa ”muut asiat”); 20. helmikuuta: budjetista ja henkilöstöstä vastaava komission jäsen Günther Oettinger tapaa mahdollisen ehdokkaan; 21. helmikuuta klo 9.00: julkistetaan komission jäsenten kollegion tarkistettu esityslista, johon on lisätty tiedot nimityksestä: klo 9.30: kollegion kokous alkaa, Martin Selmayr nimitetään varapääsihteeriksi, Euroopan komission pääsihteeri eroaa, Martin Selmayr nimitetään Euroopan komission pääsihteeriksi; klo 9.39: komissio lähettää toimittajille ilmoituksen nimityksiä koskevasta lehdistötilaisuudesta puheenjohtaja Junckerin ja komission jäsen Oettingerin kanssa; klo 10.30: Juncker pitää lehdistötilaisuuden nimitysten käsittelemiseksi komission kokouksen aikana.

– Komissio on todennut, että uuden pääsihteerin nimittämisessä on noudatettu vaadittavia sääntöjä ja menettelyjä. Katsooko komissio toimineensa sääntöjen hengen mukaisesti ja hyvässä uskossa, mitä tulee avoimuuteen ja oikeudenmukaisuuteen?

– Katsooko komissio, että sen tämänhetkiset korkeiden virkamiesten nimittämistä koskevat säännöt ja menettelyt ovat riittävän avoimet ja oikeudenmukaiset?

– Katsooko se, että nykyinen nimittämismenettely antaa sille toimielimenä mahdollisuuden ottaa huomioon useita ehdokkaita, joilla on erilaisia pätevyyksiä ja eritasoista kokemusta?

– Koska toimittajille annettiin vain rajallisesti aikaa valmistautua lehdistötilaisuuteen, aikooko komissio tarkistaa strategiaansa, jonka mukaisesti se tiedottaa lehdistölle ja suurelle yleisölle merkittävistä päätöksistä ja ilmoituksista?

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 5. maaliskuuta 2018Oikeudellinen huomautus