Parlamenti kérdések
PDF 190kWORD 19k
2018. március 1.
O-000025/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000025/2018
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Jan Zahradil, a(z) ECR képviselőcsoport nevében

 Tárgy: Az Európai Bizottság főtitkárának kinevezése

A Bizottság február 21-én, szerdán bejelentette, hogy Alexander Italianer főtitkár azonnali hatállyal nyugdíjba vonult és helyét Martin Selmayr, Jean-Claude Juncker elnök jelenlegi kabinetfőnöke veszi át. A Bizottság kifejtette, hogy Italianer úr azonnali helyettesítésére annak biztosítása érdekében került sor, hogy „hatékonyságának” érvényesülése ne sérüljön és a tisztség betöltése „megszakításmentes” legyen. Mindazonáltal 2015-ben azt követően, hogy bejelentették Catherine Day korábbi főtitkár lemondását, Day asszony hozzávetőleg további három hónapig maradt hivatalban. A Bizottság által a sajtónak eljuttatott információk alapján a tisztséggel kapcsolatos események menetrendje feltehetőleg a következő:

Január 31.: A főtitkárhelyettesi poszt elérhetővé válik és ezt közzéteszik; Február 14.: Az álláspályázatok benyújtásának határideje lezárul; Február 15.: A jelöltek részt vesznek az értékelőközponti fordulón; Február 16.: A jelöltek felvételi beszélgetésen vesznek részt, és értékelik őket; Február 19.: A kabinetfőnökök találkoznak a biztosi testületi ülés előkészítése céljából (a kinevezés nem szerepel a napirendi pontok és az egyéb kérdések között sem); Február 20.: Günther Oettinger, a költségvetésért és emberi erőforrásokért felelős biztos találkozik a jövendőbeli jelölttel; Február 21., 9.00: Közreadják a biztosi testület felülvizsgált napirendjét, amelyen a kinevezéssel kapcsolatos hírek szerepelnek; 9.30: Megkezdődik a biztosi testület ülése, Martin Selmayrt kinevezik főtitkárhelyettessé, az Európai Bizottság főtitkára lemond, Martin Selmayrt kinevezik az Európai Bizottság főtitkárává; 9.39: A Bizottság értesíti az újságírókat a Juncker elnökkel és Oettinger biztossal a kinevezésekről tartandó sajtótájékoztatóról; 10.30: Juncker elnök sajtótájékoztatót tart a bizottsági ülés során hozott kinevezési döntésekről.

– Bár a Bizottság kijelentette, hogy az új főtitkár felvétele megfelelt a szükséges szabályoknak és eljárásoknak, meggyőződése-e, hogy a szabályok szellemében és jóhiszeműen járt el az átláthatóság és a tisztességesség tekintetében?

– Meggyőződése-e a Bizottságnak, hogy a vezető beosztású köztisztviselők felvételére vonatkozó jelenlegi szabályai és eljárásai megfelelően átláthatóak és tisztességesek?

– Meggyőződése-e, hogy a felvételi eljárás jelenlegi formájában lehetővé teszi számára, mint intézmény számára, hogy különféle készségekkel és tapasztalatokkal rendelkező pályázók széles körét vegye figyelembe?

– Tekintettel arra, hogy korlátozott idő állt az újságírók rendelkezésére a sajtótájékoztatóra való felkészülésre, szándékozik-e felülvizsgálni a sajtó és a nyilvánosság főbb döntésekről és bejelentésekről való tájékoztatásával kapcsolatos stratégiáját?

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. március 5.Jogi nyilatkozat