Deputātu jautājumi
PDF 184kWORD 19k
2018. gada 1. marts
O-000025/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000025/2018
Komisijai
Reglamenta 128. pants
Jan Zahradil, ECR grupas vārdā

 Temats: Eiropas Komisijas ģenerālsekretāra iecelšana

Trešdien, 21. februārī, Komisija paziņoja, ka tās ģenerālsekretārs Alexander Italianer nekavējoties dodas pensijā un ka viņa vietā šai amatā stāsies līdzšinējais Komisijas priekšsēdētāja Jean Claude Juncker kabineta vadītājs Martin Selmayr. Komisija paskaidroja, ka Alexander Italianer nomaiņa nekavējoties notikusi tādēļ, lai netiktu apdraudēta viņa darba efektivitāte un nebūtu darbības pārrāvuma. Tomēr 2015. gadā pēc tam, kad tika paziņots par bijušās ģenerālsekretāres Catherine Day atkāpšanos no amata, viņa palika amatā un turpināja darbu vēl aptuveni trīs mēnešus. Pamatojoties uz informāciju, ko presei sniegusi Komisija, notikumi attīstījušies šādi:

31. janvāris: ģenerālsekretāra amats kļūst vakants un uz to tiek izsludināts konkurss. 14. februāris: beidzas pieteikumu iesniegšanas termiņš. 15. februāris: kandidāti kārto pārbaudījumus vērtēšanas centrā. 16. februāris: notiek kandidātu intervijas un izvērtēšana. 19. februāris: Biroja vadītāji tiekas, lai sagatavotu komisāru kolēģijas sanāksmi (iecelšana nav minēta nedz darba kārtībā, nedz tās sadaļā "Citi jautājumi"). 20. februāris: ar iespējamo kandidātu tiekas Budžeta un cilvēkresursu komisārs Günther Oettinger. 21. februāris plkst. 9.00: Komisāru kolēģijai tiek izplatīta labota darba kārtība, kurā iekļautas ziņas par iecelšanu amatā. plkst. 9.30 sākas Komisāru kolēģijas sanāksme, Martin Selmayr tiek iecelts par ģenerālsekretāra vietnieku, Eiropas Komisijas ģenerālsekretārs atkāpjas no amata, Martin Selmayr ieceļ par Eiropas Komisijas ģenerālsekretāru. plkst. 9.39 Komisija nosūta paziņojumu žurnālistiem, ka paredzēta priekšsēdētāja J. C. Juncker un komisāra G. Oettinger tikšanās ar preses pārstāvjiem saistībā ar jaunā ģenerālsekretāra iecelšanu. plkst. 10.30 J. C. Juncker tiekas ar preses pārstāvjiem, lai apspriestu ģenerālsekretāra iecelšanu Komisijas sanāksmes laikā.

– Lai arī Komisija ir norādījusi, ka jaunā ģenerālsekretāra iecelšana amatā atbilst visiem nepieciešamajiem noteikumiem un procedūrām, vai Komisija uzskata, ka attiecībā uz pārredzamību un taisnīgumu tā ir rīkojusies atbilstoši noteikumu garam un labticīgi?

– Vai Komisija uzskata, ka tās pašreizējie noteikumi un procedūras augstākā līmeņa civildienesta ierēdņu pieņemšanai darbā ir pietiekami pārredzami un taisnīgi?

– Vai tā uzskata, ka pašreizējais darbā pieņemšanas process ļauj tai kā iestādei apsvērt plašu kandidātu loku, kuriem ir dažādas prasmes un pieredze?

– Ņemot vērā ierobežoto žurnālistiem atvēlēto laiku, lai sagatavotu tikšanos ar preses pārstāvjiem, vai tā plāno pārskatīt savu stratēģiju attiecībā uz preses un sabiedrības informēšanu par galvenajiem lēmumiem un paziņojumiem?

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 5. martsJuridisks paziņojums