Parlementaire vragen
PDF 106kWORD 19k
1 maart 2018
O-000025/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000025/2018
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Jan Zahradil, namens de ECR-Fractie

 Betreft: Benoeming van de secretaris-generaal van de Europese Commissie

Op woensdag 21 februari heeft de Commissie aangekondigd dat haar secretaris-generaal, Alexander Italianer, met onmiddellijke ingang met pensioen gaat en dat Martin Selmayr, het huidige hoofd van het kabinet van voorzitter Jean-Claude Juncker, hem zal vervangen. De Commissie verklaarde dat de heer Italianer onmiddellijk is vervangen om ervoor te zorgen dat zijn "effectiviteit" niet ondermijnd zou worden en er geen "gat" zou vallen. In 2015 echter, na de aankondiging dat de voormalige secretaris-generaal Catherine zou aftreden, heeft mevrouw Day nog ongeveer drie maanden haar functie vervuld. Op basis van de inlichtingen die de Commissie tot dusver aan de pers heeft verstrekt moet het tijdschema als volgt worden gelezen:

31 januari: Post van adjunct-secretaris-generaal komt beschikbaar en wordt bekendgemaakt; 14 februari: Uiterste sollicitatiedatum loopt af; 15 februari: Kandidaten wonen het assessment bij; 16 februari: Kandidaten worden geïnterviewd en geëvalueerd; 19 februari: Kabinetshoofden komen bijeen om de vergadering van het college voor te bereiden (benoeming is geen agendapunt en wordt niet vermeld onder "diversen"); 20 februari: Commissaris voor Begroting en Personeelszaken, Günther Oettinger, ontmoet mogelijke kandidaat; 21 februari, 9.00 uur: Herziene agenda voor het college van commissarissen wordt verspreid, met toevoeging van het nieuws van benoeming; 9.30 uur: Commissievergadering vangt aan, Martin Selmayr wordt benoemd tot plaatsvervangend secretaris-generaal, secretaris-generaal van de Europese Commissie treedt af, Martin Selmayr wordt benoemd tot secretaris-generaal van de Europese Commissie; 9.39 uur: Commissie zendt journalisten kennisgeving van persbijeenkomst over benoemingen met voorzitter Juncker en commissaris Oettinger; 10.30 uur: Juncker heeft tijdens de vergadering van de Commissie persbijeenkomst over benoemingen.

– De Commissie heeft weliswaar verklaard dat de aanwerving van de nieuwe secretaris-generaal heeft voldaan aan de noodzakelijke regels en procedures, maar is zij van mening dat zij heeft gehandeld in de geest van de regels en te goeder trouw als het aankomt op transparantie en billijkheid?

– Is de Commissie van oordeel dat de huidige regels en procedures voor de aanwerving van hoge ambtenaren voldoende transparant en billijk zijn?

– Is de Commissie van oordeel dat de aanwervingsprocedure zoals die er nu uitziet, de Commissie als instelling in staat stelt een hele reeks kandidaten met verschillende vaardigheden en ervaring in beschouwing te nemen?

– Gezien de beperkte tijd die journalisten hebben gekregen om zich op de persbijeenkomst voor te bereiden, is de Commissie van plan haar strategie te herzien op het gebied van het informeren van de pers en het publiek van belangrijke besluiten en mededelingen?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 5 maart 2018Juridische mededeling