Interpelacje
PDF 191kWORD 19k
1 marca 2018
O-000025/2018
Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000025/2018
do Komisji
art. 128 Regulaminu PE
Jan Zahradil, w imieniu grupy ECR

 Przedmiot: Mianowanie sekretarza generalnego Komisji Europejskiej

W środę dnia 21 lutego br. Komisja ogłosiła, że jej sekretarz generalny Alexander Italianer przeszedł na emeryturę ze skutkiem natychmiastowym i zastąpi go Martin Selmayr, obecny szef gabinetu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera. Komisja wyjaśniła, że niezwłocznie mianowała zastępcę A. Italianera, aby zachować ciągłość pracy na tym stanowisku i uniknąć „próżni”. Jednakże w 2015 r., po ogłoszeniu decyzji o ustąpieniu byłej sekretarz generalnej Catherine Day, pozostała ona jeszcze na stanowisku przez około trzy miesiące. Z informacji przekazanych prasie przez Komisję wynika, że przebieg wydarzeń był następujący:

31 stycznia: zwolnienie stanowiska zastępcy sekretarza generalnego i ogłoszenie wakatu; 14 lutego: mija termin zgłoszeń; 15 lutego: kandydaci biorą udział w ocenie zintegrowanej; 16 lutego: rozmowa z kandydatami i ocena; 19 lutego: spotkanie szefów gabinetów w celu przygotowania posiedzenia kolegium (brak wzmianki o mianowaniu w porządku dziennym lub w punkcie „Sprawy różne”); 20 lutego: spotkanie komisarza ds. budżetu i zasobów ludzkich Günthera Oettingera z potencjalnym kandydatem; 21 lutego godz. 9.00: dystrybucja zmienionego porządku dziennego posiedzenia kolegium komisarzy – dodanie informacji o mianowaniu; godz. 9.30: rozpoczęcie posiedzenia kolegium, mianowanie Martina Selmayra zastępcą sekretarza generalnego, rezygnacja sekretarza generalnego Komisji Europejskiej, mianowanie Martina Selmayra sekretarzem generalnym Komisji Europejskiej; godz. 9.39: Komisja informuje dziennikarzy o nominacjach na konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego Junckera i komisarza Oettingera; godz. 10.30: konferencja prasowa Jeana-Claude’a Junckera w celu omówienia nominacji w trakcie posiedzenia Komisji.

– Chociaż Komisja twierdzi, że rekrutacja nowego sekretarza generalnego odbyła się zgodnie z niezbędnymi przepisami i procedurami, czy jest ona przekonana, że działała zgodnie z zasadami i w dobrej wierze pod względem przejrzystości i sprawiedliwości?

– Czy Komisja uważa, że obowiązujące przepisy i procedury dotyczące zatrudnienia wyższych urzędników służby cywilnej są wystarczająco przejrzyste i sprawiedliwe?

– Czy Komisja jest zdania, że proces rekrutacji w tym kształcie umożliwia jej jako instytucji uwzględnienie szerokiego wachlarza kandydatów o różnych umiejętnościach i poziomach doświadczenia?

– Biorąc pod uwagę ograniczony czas, jaki dziennikarze mieli na przygotowanie się do konferencji prasowej, czy Komisja zamierza dokonać przeglądu swojej strategii w zakresie informowania prasy i opinii publicznej o ważnych decyzjach i ogłoszeniach?

Oryginalny język pytania: EN
Ostatnia aktualizacja: 5 marca 2018Informacja prawna