Parlamentné otázky
PDF 109kWORD 19k
1. marca 2018
O-000025/2018
Otázka na ústne zodpovedanie O-000025/2018
Komisii
článok 128 rokovacieho poriadku
Jan Zahradil, v mene skupiny ECR

 Vec: Vymenovanie generálneho tajomníka Európskej komisie

V stredu 21. februára Komisia oznámila, že jej generálny tajomník Alexander Italianer odišiel do dôchodku s okamžitým účinkom a že ho nahradí Martin Selmayr, súčasný vedúci kancelárie predsedu Jeana-Clauda Junckera. Komisia vysvetlila, že A. Italianer bol nahradený okamžite s cieľom zabezpečiť, aby nebola ohrozená „efektívnosť“ a aby nevznikla „medzera“. Avšak v roku 2015 po oznámení o odstúpení ostala bývalá generálna tajomníčka Catherine Day vo funkcii ešte asi tri mesiace. Na základe doterajších informácií Komisie pre tlač sa harmonogram vykladá takto:

31. januára: funkcia generálneho tajomníka sa uvoľňuje a táto skutočnosť je oznámená; 14. februára: konečný termín na podanie prihlášok; 15. februára: uchádzači absolvujú hodnotiace stredisko; 16. februára: kandidáti absolvujú pohovor a hodnotenie; 19. februára: stretnutie vedúcich kabinetu, aby pripravili zasadnutie kolégia (na programe žiadna zmienka o vymenovaní ani v rámci bodu „Rôzne“); 20. február: komisár pre rozpočet a ľudské zdroje Günther Oettinger sa stretáva s potenciálnym kandidátom; 21. február o 9:00 h: revidovaný program kolégia komisárov s doplnenou informáciou o vymenovaní je rozoslaný; 9:30 h: začína sa zasadnutie kolégia, Martin Selmayr vymenovaný za zástupcu generálneho tajomníka, generálny tajomník Európskej komisie sa vzdáva funkcie, Martin Selmayr vymenovaný za generálneho tajomníka Európskej komisie; 9:39 h: Komisia zasiela oznámenie o vymenovaní novinárom na tlačový brífing s predsedom Junckerom a komisárom Oettingerom; 10:30 h: koná sa tlačový brífing s predsedom Junckerom o vymenovaní počas zasadnutia Komisie.

– Hoci Komisia vyhlásila, že nábor nového generálneho tajomníka prebehol v súlade so záväznými predpismi a postupmi, je presvedčená, že z hľadiska transparentnosti a spravodlivosti konala v zmysle pravidiel a v dobrej viere?

– Je Komisia presvedčená, že jej súčasné pravidlá a postupy náboru riadiacich zamestnancov sú dostatočne transparentné a objektívne?

– Je Komisia presvedčená, že postup náboru v súčasnej podobe jej ako inštitúcii umožňuje posúdiť širokú škálu uchádzačov s rôznou kvalifikáciou a skúsenosťami?

– Vzhľadom na krátkosť času, ktorý mali novinári na prípravu na tlačové stretnutie, mieni Komisia revidovať svoju stratégiu informovania tlače a verejnosti o významných rozhodnutiach a oznámeniach?

Pôvodný jazyk otázky: EN
Posledná úprava: 5. marca 2018Právne oznámenie