Parlamentsfrågor
PDF 104kWORD 19k
1 mars 2018
O-000025/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000025/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Jan Zahradil, för ECR-gruppen

 Angående: Utnämningen av Europeiska kommissionens generalsekreterare

Onsdagen den 21 februari tillkännagav kommissionen att dess generalsekreterare, Alexander Italianer, hade gått i pension med omedelbar verkan och att Martin Selmayr, ordförande Jean-Claude Junckers kanslichef, skulle ersätta honom. Kommissionen förklarade att Italianer hade ersatts omedelbart i syfte att säkerställa att hans ”ändamålsenlighet” inte undergrävdes och att undvika en ”lucka”. Efter tillkännagivandet 2015 att tidigare generalsekreterare Catherine Day skulle sluta, stannade emellertid Day kvar i tjänst i omkring tre månader till. Utifrån de uppgifter som kommissionen hittills lämnat till pressen är tidsplanen följande:

Den 31 januari: tjänsten som biträdande generalsekreterare blir tillgänglig och utlyses; den 14 februari: sista ansökningsdag; den 15 februari: kandidaterna deltar i proven vid utvärderingscentrumet; den 16 februari: kandidaterna intervjuas och utvärderas; den 19 februari: kanslicheferna träffas för att förbereda kollegiets sammanträde (utnämningen nämns inte på föredragningslistan eller någon annanstans); den 20 februari: kommissionsledamoten med ansvar för budget och personal, Günter Oettinger, sammanträder med kandidat; den 21 februari kl. 9.00: den reviderade föredragningslistan för kommissionsledamöternas kollegium distribueras, med tillägg av nyheter om utnämningen; kl. 9.30: kollegiets sammanträde inleds, Martin Selmayr utses till biträdande generalsekreterare, Europeiska kommissionens generalsekreterare avgår, Martin Selmayr utses till generalsekreterare för Europeiska kommissionen; kl. 9.39: kommissionen kallar journalister till ett pressmöte om utnämningar med ordförande Juncker och kommissionsledamot Oettinger; kl. 10.30: Juncker håller pressmöte för att diskutera utnämningar under kommissionens sammanträde.

– Kommissionen har angett att rekryteringen av den nya generalsekreteraren har följt tillämpliga bestämmelser och förfaranden, men anser kommissionen att den har handlat i enlighet med andan i bestämmelserna och i god tro när det gäller öppenhet och rättvisa?

– Anser kommissionen att dess nuvarande bestämmelser och förfaranden när det gäller rekryteringen av högre tjänstemän är tillräckligt öppna och rättvisa?

– Anser kommissionen att rekryteringsförfarandet som det ser ut nu ger den som institution möjlighet att överväga ett brett utbud av kandidater med olika färdigheter och erfarenheter?

– Med tanke på den begränsade tid som journalister gavs att förbereda sig inför pressmötet, avser kommissionen att se över sin strategi när det gäller information till pressen och allmänheten om viktiga beslut och meddelanden?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 5 mars 2018Rättsligt meddelande