Întrebări parlamentare
PDF 188kWORD 19k
1 martie 2018
O-000026/2018
Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000026/2018
adresată Comisiei
Articolul 128 din Regulamentul de procedură
Alberto Cirio, Sergio Gaetano Cofferati, Daniele Viotti, Elisabetta Gardini, Patrizia Toia, Laura Agea, Matteo Salvini, Barbara Spinelli, Lorenzo Cesa, Raffaele Fitto, Massimiliano Salini, Dario Tamburrano, Isabella Adinolfi, Marco Affronte, Daniela Aiuto, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Goffredo Maria Bettini, Mara Bizzotto, Simona Bonafè, Mario Borghezio, David Borrelli, Mercedes Bresso, Renata Briano, Nicola Caputo, Fabio Massimo Castaldo, Salvatore Cicu, Angelo Ciocca, Lara Comi, Ignazio Corrao, Silvia Costa, Andrea Cozzolino, Rosa D'Amato, Nicola Danti, Paolo De Castro, Isabella De Monte, Eleonora Evi, Laura Ferrara, Lorenzo Fontana, Eleonora Forenza, Enrico Gasbarra, Elena Gentile, Michela Giuffrida, Roberto Gualtieri, Cécile Kashetu Kyenge, Giovanni La Via, Curzio Maltese, Barbara Matera, Stefano Maullu, Luigi Morgano, Alessia Maria Mosca, Alessandra Mussolini, Pier Antonio Panzeri, Massimo Paolucci, Aldo Patriciello, Piernicola Pedicini, Pina Picierno, Salvatore Domenico Pogliese, David-Maria Sassoli, Elly Schlein, Remo Sernagiotto, Renato Soru, Marco Valli, Marco Zanni, Flavio Zanonato, Damiano Zoffoli, Marco Zullo

 Subiect: Responsabilitatea socială a întreprinderilor

Cazul întreprinderii Embraco, care concediază 497 de angajați pentru a transfera producția uzinei sale (în activitate) din Riva di Chieri, Italia, într-un alt stat membru, ridică probleme politice mai ample. Întreprinderea delocalizează pentru a putea beneficia de avantaje salariale și fiscale. Acesta reprezintă dumping social în favoarea țărilor membre care au niveluri salariale mai scăzute; este vorba de dumping fiscal deoarece aceste țări aplică rate de impozitare inferioare; este un comportament regretabil, deoarece resursele umane trebuie valorificate și nu trebuie să se facă concedieri pentru a crește marjele deja pozitive. Piața internă a UE trebuie să favorizeze creșterea economică a tuturor regiunilor sale, nu a unei regiuni în detrimentul alteia.

Având în vedere cele de mai sus, poate Comisia:

1. să verifice buna funcționare a pieței interne, în special în ceea ce privește concurența pentru diminuarea salariilor între state, care provoacă probleme economice și sociale în multe regiuni din Uniune, și să verifice dacă fenomenele de delocalizare internă se bazează pe mecanisme care utilizează fonduri publice?

2. să utilizeze toate mijloacele pe care le are la dispoziție pentru a stabili, în cazul specific al Embraco, dacă nu a existat o utilizare necorespunzătoare a fondurilor europene?

3. să atragă din nou atenția asupra responsabilității sociale a întreprinderilor, ca element fundamental al bugetului, pentru ca aceasta să poată fi o condiție pentru obținerea de fonduri publice și participarea la achiziții publice?

4. să explice în ce măsură delocalizările în interiorul Uniunii pentru a beneficia de salarii și impozite mai scăzute sunt compatibile cu tratatele?

5. să menționeze dacă consideră că, în cazul delocalizării în cadrul Uniunii, întreprinderile trebuie să contribuie la costurile pe care le implică sprijinul ce trebuie acordat lucrătorilor concediați în vederea reintegrării lor pe piața muncii?

Limba originală a întrebării: IT
Ultima actualizare: 5 martie 2018Notă juridică