Eljárás : 2018/2666(RSP)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : O-000031/2018

Előterjesztett szövegek :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Viták :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Szavazatok :

Elfogadott szövegek :


Parlamenti kérdések
PDF 201kWORD 20k
2018. március 20.
O-000031/2018/változat1
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000031/2018/változat1
a Bizottság számára
az eljárási szabályzat 128. cikke
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, a(z) PPE képviselőcsoport nevében
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, a(z) S&D képviselőcsoport nevében
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében
Judith Sargentini, Jean Lambert, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

 Tárgy: A migráns gyermekek védelme
 Válasz a plenáris ülésen 

A UNHCR legfrissebb adatai szerint 2017-ben 32 039 gyermek érkezett Görögországba, Olaszországba, Spanyolországba és Bulgáriába, 46%-uk kísérő nélküli vagy hozzátartozójától elszakított gyermek volt. Egy évvel a migráns gyermekek védelméről szóló 2017. április 12-i bizottsági közlemény(1) után a tagállamok még mindig kihívásokkal néznek szembe a közleményben megfogalmazott ajánlások végrehajtása tekintetében.

Az Európai Unió Alapjogi Chartája és a gyermek jogairól szóló ENSZ-egyezmény kimondja, hogy a gyermekekkel kapcsolatos tevékenységekben az elsődleges szempontnak a gyermekek jól felfogott érdekének kell lennie.

1. Az ajánlások végrehajtása - Hogyan értékeli a Bizottság a migráns gyermekek védelméről szóló közleményében megfogalmazott ajánlások tagállamok általi végrehajtásának jelenlegi helyzetét? Mely tagállamokat kísér figyelemmel a Bizottság? Milyen lépéseket tervez legközelebb a Bizottság a tagállamok támogatására a közlemény végrehajtásában, ideértve az uniós alapok használatát, különösen annak biztosítása érdekében, hogy a kísérő nélküli gyermekek és a gyermekes családok számára megfelelő számú menedék álljon rendelkezésre, hogy a hotspotokon gyermekjogi tisztviselőt jelöljenek ki, hogy a gyermekek időben hozzájussanak az egészségügyi ellátáshoz, pszichológiai támogatáshoz és oktatáshoz, és hogy hatékonyabbá tegyék a családegyesítést?

2. Gyámság – A kísérő nélküli gyermekek számára gyám kijelölésének hosszadalmas folyamatára való tekintettel, hogyan értékeli a Bizottság a tagállamok által annak biztosítására megtett lépéseket, hogy minden gyermeknek legyen gyámja vagy ideiglenes gyámja az érkezés után? Hogyan ösztönzi a Bizottság a tagállamokat, hogy nyújtsanak képzést a gyámoknak, és gyorsítsák fel a kijelölésük folyamatát?

3. Őrizet – Mivel jelenleg nincs megfelelő alternatív gondozási lehetőség a kísérő nélküli gyermekek és a gyermekes családok számára, milyen lépéseket tesz a Bizottság, hogy támogassa a tagállamokat az őrizethez képest alternatív intézkedések nyújtásában? Amennyiben tovább folytatódik szerte az uniós tagállamokban a migráns gyermekek és családjaik elhúzódó és szisztematikus őrizete, indít-e a Bizottság kötelezettségszegési eljárást azon tagállamok ellen, amelyek nem biztosítják a gyermekek alapvető jogainak tiszteletben tartását a migrációval kapcsolatban?

4. Az oktatáshoz való hozzáférés – Mit tesz a Bizottság annak biztosítása érdekében, hogy a gyermek menedékkérők iskolai integrációjára vonatkozó jelenlegi három hónapos törvényi kötelezettséget az EU minden tagállamában végrehajtsák?

(1) COM(2017)0211.

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. március 27.Jogi nyilatkozat