Postopek : 2018/2666(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : O-000031/2018

Predložena besedila :

O-000031/2018 (B8-0016/2018)

Razprave :

PV 02/05/2018 - 28
CRE 02/05/2018 - 28

Glasovanja :

Sprejeta besedila :


Parlamentarna vprašanja
PDF 196kWORD 21k
20. marec 2018
O-000031/2018/rev.1
Vprašanje za ustni odgovor O-000031/2018/rev.1
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Anna Maria Corazza Bildt, Roberta Metsola, v imenu skupine PPE
Birgit Sippel, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Tanja Fajon, Josef Weidenholzer, Soraya Post, Miltiadis Kyrkos, Kati Piri, Vilija Blinkevičiūtė, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Emilian Pavel, Elly Schlein, Enrique Guerrero Salom, v imenu skupine S&D
Nathalie Griesbeck, Cecilia Wikström, Hilde Vautmans, Sophia in 't Veld, v imenu skupine ALDE
Cornelia Ernst, Dennis de Jong, Marie-Christine Vergiat, Kostas Chrysogonos, Martina Anderson, Malin Björk, Barbara Spinelli, Marina Albiol Guzmán, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Stelios Kouloglou, Sofia Sakorafa, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey, Miguel Urbán Crespo, Tania González Peñas, Xabier Benito Ziluaga, Eleonora Forenza, Miguel Viegas, João Pimenta Lopes, João Ferreira, Curzio Maltese, Estefanía Torres Martínez, Kostadinka Kuneva, v imenu skupine GUE/NGL
Judith Sargentini, Jean Lambert, v imenu skupine Verts/ALE

 Zadeva: Zaščita otrok pri migracijah
 Odgovor na plenarnem zasedanju 

Po zadnjih podatkih Visokega komisariata OZN za begunce (UNHCR) je v letu 2017 v Grčijo, Italijo, Španijo in Bolgarijo prispelo 32.039 otrok. Od teh jih je bilo 46 % brez spremstva oziroma ločenih od svojih družin. Leto dni po sporočilu Komisije o zaščiti otrok pri migracijah z dne 12. aprila 2017(1) se države članice še vedno soočajo z izzivi pri izvajanju njenih priporočil.

V Listini Evropske unije o temeljnih pravicah in Konvenciji OZN o otrokovih pravicah je določeno, da je treba pri vseh ukrepih, ki se nanašajo na otroke, upoštevati predvsem koristi otroka.

1. Izvajanje priporočil – Kako Komisija ocenjuje izvajanje priporočil iz sporočila o zaščiti otrok pri migracijah s strani držav članic? Katere države članice Komisija spremlja? Kateri so naslednji ukrepi, ki jih načrtuje Komisija, da bi podprla države članice pri izvajanju sporočila, vključno z uporabo sredstev EU, da bi zlasti zagotovila razpoložljivost ustreznega števila zavetišč za otroke brez spremstva in za družine z otroki, imenovanje uradnikov za zaščito pravic otroka na žariščnih točkah, pravočasen dostop do zdravstvenega varstva, psihološke podpore in izobraževanja za otroke ter povečanje učinkovitosti pri združevanju družin?

2. Skrbništvo – Kako Komisija, glede na dolge postopke za imenovanje skrbnikov otrok brez spremstva, ocenjuje ukrepe držav članic za zagotavljanje, da se vsem otrokom ob prihodu zagotovi skrbnika ali začasnega skrbnika? Kaj namerava storiti Komisija, da bi države članice spodbudila k zagotavljanju usposabljanja za skrbnike in pospešitvi postopkov za njihovo imenovanje?

3. Pridržanje – Katere ukrepe bo Komisija sprejela, da bi podprla države članice pri zagotavljanju ukrepov, ki bi nadomestili pridržanje, glede na sedanje pomanjkanje nadomestnih možnosti skrbstva za otroke brez spremstva in družine z otroki? Ali namerava Komisija začeti postopke ugotavljanja kršitev zoper države članice, ki ne zagotavljajo spoštovanja temeljnih pravic otroka v kontekstu migracij, če bi se v državah članicah EU še naprej pojavljali primeri daljšega in sistematičnega pridržanja otrok migrantov in njihovih družin?

4. Dostop do izobraževanja – Kako ukrepa Komisija, da bi zagotovila, da se sedanja zakonska obveznost vpisa otrok, ki so prosilci za azil, v šolo v roku treh mesecev izvaja v vseh državah članicah EU?

(1) COM(2017)0211.

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 27. marec 2018Pravno obvestilo