Parlamenti kérdések
PDF 209kWORD 18k
2018. április 4.
O-000038/2018

Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000038/2018

a Tanács számára

az eljárási szabályzat 128. cikke

João Ferreira, João Pimenta Lopes, Miguel Viegas, Sabine Lösing, Dennis de Jong, Martin Schirdewan, Nikolaos Chountis, Xabier Benito Ziluaga, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Estefanía Torres Martínez, Lola Sánchez Caldentey, Marie-Christine Vergiat, Rina Ronja Kari, Patrick Le Hyaric, Eleonora Forenza, Luke Ming Flanagan, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Paloma López Bermejo, Marina Albiol Guzmán, Barbara Spinelli, Sofia Sakorafa, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Maria Lidia Senra Rodríguez, Takis Hadjigeorgiou, Curzio Maltese, Anne-Marie Mineur, Malin Björk, Javier Couso Permuy, Ángela Vallina, Younous Omarjee, Martina Anderson, Lynn Boylan, Matt Carthy, Liadh Ní Riada, Kathleen Van Brempt, Liliana Rodrigues, Ricardo Serrão Santos, Carlos Zorrinho, Ana Gomes, Nicola Caputo, Theresa Griffin, Karin Kadenbach, Ernest Urtasun, Pascal Durand, Molly Scott Cato, Bronis Ropė, Bart Staes, Jill Evans, Klaus Buchner, Claude Turmes, Monika Vana


  Tárgy:              A nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződés (TPNW)

Az emberiségre a nukleáris fegyverek jelentik a legnagyobb veszélyt, mivel alkalmazásuk rendkívül sok ember halálához, óriási pusztításhoz vezetne, és olyan sugárzást okozna, amely évtizedekig tartó következményekkel járna.

A nukleáris fegyverzet jelenlegi mennyisége és hatékonysága és a fokozódó nemzetközi feszültség egyre sürgetőbbé teszi a nukleáris leszerelést, amely a béke, a biztonság és az emberiség puszta túlélésének alapvető biztosítéka.

2017. július 7-én annak érdekében hívták össze az Egyesült Nemzetek konferenciáját, hogy megvitassa azt a jogilag kötelező eszközt, amelynek céljait – a nukleáris fegyverek betiltását, és ezáltal e fegyverek teljes felszámolását – osztja a 122 támogató állam, kifejezve a népek törekvését a nukleáris fegyverektől mentes világ megvalósítására. Ezért elfogadták a nukleáris fegyverek tilalmáról szóló szerződést (TPNW).

A szerződést az Egyesült Nemzetek tagállamai 2017. szeptember 20. óta aláírhatják és ratifikálhatják.

A 2017. évi Nobel-békedíjas International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) képviselője az Európai Parlamentben tett felszólalása során a szerződés aláírásának és ratifikálásának fontosságáról beszélt.

Az ENSZ magas szintű konferencia szervezéséről határozott a nukleáris leszerelésről, amelyre 2018. május 14. és 16. között kerül sor a székházában, hogy előrelépést érjenek el a nukleáris kockázat csökkentését és a leszerelést célzó hatékony intézkedések terén.

A Tanácsot az alábbiak megválaszolására kérjük:

     Szándékában áll-e megvitatni ezt az ENSZ-koncerenciát és a tagállamoknak a TPNW-szerződésről alkotott álláspontját?

Előterjesztve: 4.4.2018

Továbbítva: 5.4.2018

A válaszadás határideje: 26.4.2018

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. április 23.Jogi nyilatkozat