Förfarande : 2017/2922(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000041/2018

Ingivna texter :

O-000041/2018 (B8-0018/2018)

Debatter :

PV 02/05/2018 - 29
CRE 02/05/2018 - 29

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 95kWORD 20k
12 april 2018
O-000041/2018
Fråga för muntligt besvarande O-000041/2018
till kommissionen
Artikel 128 i arbetsordningen
Sirpa Pietikäinen, Miriam Dalli, Bolesław G. Piecha, Frédérique Ries, Stefan Eck, Marco Affronte, Eleonora Evi, Sylvie Goddyn, för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

 Angående: Ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur
 Svar i kammaren 

Kosmetikaförordningen anger villkoren för utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter och ingredienser i EU, och syftar till att uppnå en inre marknad för kosmetiska produkter och samtidigt en hög skyddsnivå för människors hälsa (förordning (EG) nr 1223/2009). Testning av kosmetiska slutprodukter och kosmetiska ingredienser på djur har varit förbjudet i EU sedan september 2004 respektive mars 2009 (förbudet mot djurförsök). Förbudet mot utsläppande på marknaden av kosmetiska slutprodukter och kosmetiska ingredienser som har testats på djur började tillämpas fullständigt i mars 2013, oberoende av om det finns alternativa tester som inte utförs på djur (utsläppandeförbudet). Dessa avgörande förbud är ett bevis på EU:s ledande position på djurskyddsområdet och dess åtagande att sätta stopp för djurförsök. Förbuden har dessutom fått mycket positiva följder: Europa har en blomstrande och innovativ kosmetikasektor. Forskningsinsatser avseende alternativa metoder har lett till imponerande resultat. Framför allt har EU-förbudet visat att en utfasning av kosmetikatester på djur är möjlig. Kosmetikatester på djur kan inte längre rättfärdigas och bör därför fasas ut globalt. Trots vissa betydande rättsliga framsteg runt om i världen tillåter dock ungefär 80 procent av världens länder fortfarande djurförsök och utsläppande på marknaden av kosmetiska produkter som testats på djur.

Vi skulle välkomna svar från kommissionen på följande frågor:

1. Hur bedömer kommissionen den aktuella globala inverkan och acceptansen hos tredjeländer av EU:s förbud mot kosmetikatester på djur?

2. Hur kommer kommissionen att se till att all kosmetika som släpps ut på EU-marknaden aldrig har testats på djur i ett tredjeland?

3. Kommer kommissionen att vidta kraftfulla åtgärder för att gå i spetsen för en internationell överenskommelse som definitivt kommer att sätta stopp för kosmetikatester på djur globalt, på grundval av EU:s kosmetikaförordning?

4. Hur kommer kommissionen att säkerställa att tillämpningen av ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur inte strider mot handelsavtal och WTO:s regler?

5. Hur kommer kommissionen att främja ett världsomfattande förbud mot kosmetikatester på djur i FN?

Frågans originalspråk: EN
Senaste uppdatering: 13 april 2018Rättsligt meddelande