Parlamentní otázky
PDF 207kWORD 19k
2. května 2018
O-000045/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000045/2018
Komisi (Místopředsedkyně Komise / Vysoká představitelka)
článek 128 jednacího řádu
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Předmět: VP/HR - Vztahy mezi EU a Tureckem

Turecko jakožto kandidátská země EU musí plnit kritéria pro přistoupení k EU. Soustavně však porušuje lidská práva a zásady právního státu(1). V posledních letech jsme svědky rostoucí kontroly výkonné moci nad soudnictvím a státním zastupitelstvím, rozsáhlého zatýkání, propouštění a svévolných přesunů soudců a státních zástupců a neustávajících útoků na právníky(2). Řada politiků, občanů a novinářů byla nezákonně zadržena a dochází k očividnému porušování svobody projevu(3). Předvstupní pomoc poskytovaná Turecku navíc nepřináší očekávané výsledky(4).

Turecko kromě toho soustavně zpochybňuje a narušuje hranice EU. Jen v roce 2017 narušily turecké letecké síly 3 317krát řecký vzdušný prostor(5) a turecké námořnictvo 1 998krát narušilo řecké teritoriální vody(6). Dokladem je například incident ze dne 15. února 2018, kdy turecká hlídková loď úmyslně vrazila do lodě řecké pobřežní stráže v řeckých teritoriálních vodách(7), nebo ze dne 1. března 2018, kdy turecké vojenské orgány zatkly dva řecké vojáky na řecko-tureckých hranicích na Evrosu a ty od té doby zadržuje, aniž by jim bylo sděleno obvinění nebo bylo zahájeno soudní řízení(8). Turecko rovněž brání plánovanému provádění průzkumných vrtů v kyperské výlučné ekonomické zóně(9). Turecké jednotky mimoto za pomoci zbraní, které byly dovezeny převážně ze zemí EU, svévolně vpadly do syrské oblasti Afrín, kde se dopouštěly zabíjení civilistů, drancování majetku a masivního ničení církevních a kulturních památek (10). V neposlední řadě je třeba připomenout, že od roku 1974 je na území EU nelegálně rozmístěno asi 30 000 tureckých vojáků, a to konkrétně na okupované severní polovině Kyperské republiky(11).

Žádáme vysokou představitelku o zodpovězení následujících otázek:

1. Jak má EU v úmyslu reagovat na skutečnost, že Turecko nevyužívá řádným způsobem předvstupní pomoc k plnění kritérií pro přistoupení k EU?

2. Jaké kroky hodlá EU podniknout, aby účinně ochránila hranice EU a vyslala Turecku jasný signál, že musí dodržovat mezinárodní právo a právo EU?

(1) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 24. listopadu 2016 o vztazích mezi EU a Tureckem, Přijaté texty, P8_TA(2016)0450; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku, Přijaté texty, P8_TA(2018)0040; Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku, Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.
(2) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 8. února 2018 o současné situaci v oblasti lidských práv v Turecku, Přijaté texty, P8_TA(2018)0040.
(3) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 27. října 2016 o situaci novinářů v Turecku, Přijaté texty, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EN.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 22. května 2018Právní upozornění