Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 206kWORD 19k
2. maj 2018
O-000045/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000045/2018
til Kommissionen (Næstformand / Højtstående repræsentant)
jf. forretningsordenens artikel 128
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Om: VP/HR - Forbindelserne mellem EU og Tyrkiet

Som kandidat til at blive medlem af EU skal Tyrkiet opfylde EU's tiltrædelseskriterier. Tyrkiet har imidlertid systematisk krænket menneskerettighederne og retsstatsprincippet(1). I de senere år er der sket en udvidelse af den udøvende magts kontrol over domstolene og anklagemyndigheden, der er blevet foretaget omfattende anholdelser, der har været afskedigelser og vilkårlig forflyttelse af dommere og anklagere samt vedvarende angreb på advokater(2). Talrige politikere, borgere og journalister er blevet ulovligt fængslet, og ytringsfriheden er blevet krænket på det groveste(3). Desuden har førtiltrædelsesbistanden til Tyrkiet har ikke ført til de forventede positive resultater(4).

Desuden drager Tyrkiet systematisk EU's grænser i tvivl og krænker dem. Alene i 2017 krænkede det tyrkiske flyvevåben Grækenlands nationale luftrum(5) ved 3 317 lejligheder, og den tyrkiske flåde krænkede Grækenlands territorialfarvande 1 998 gange(6). Det er betegnende, at en tyrkisk patruljebåd den 15. februar 2018 forsætligt vædrede et fartøj fra den græske kystvagt i græsk territorialfarvand(7), medens de tyrkiske militære myndigheder den 1. marts 2018 anholdt to græske officerer ved den græsk-tyrkiske grænse ved Evros, og at disse officerer er blevet tilbageholdt uden anklage eller retssag lige siden(8). Tyrkiet har derudover lagt hindringer i vejen for planlagt efterforskning og boring i den cypriotiske eksklusive økonomiske zone (EEZ)(9). Ydermere har tyrkiske tropper vilkårligt invaderet Afrin-regionen i Syrien, udstyret med våben, der fortrinsvis var importeret fra EU-lande, har dræbt civile og plyndret ejendom og ødelagt religiøse og kulturelle mindesmærker i massivt omfang(10). Det må heller ikke glemmes, at omkring 30 000 tyrkiske soldater siden 1974 har været ulovligt udstationeret på EU's område, nemlig i den besatte nordlige halvdel af Republikken Cypern(11).

Den højtstående repræsentant bedes besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan agter EU at reagere på det faktum, at Τyrkiet ikke har anvendt førtiltrædelsesbistanden til på behørig vis at opfylde EU's tiltrædelseskriterier?

2. Hvilke skridt agter EU at træffe for effektivt at beskytte EU's grænser og give et klart signal til Tyrkiet om, at det skal respektere folkeretten og EU-retten?

(1) Europa-Parlamentets beslutning af 24. november 2016 om forbindelserne mellem EU og Tyrkiet, Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0450; Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet, Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0040; Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet, Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.
(2) Europa-Parlamentets beslutning af 8. februar 2018 om den aktuelle menneskerettighedssituation i Tyrkiet, Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0040.
(3) Europa-Parlamentets beslutning af 27. oktober 2016 om situationen for journalister i Tyrkiet, Vedtagne tekster, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_DA.pdf.
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 22. maj 2018Juridisk meddelelse