Parlamentin jäsenten esittämät kysymykset
PDF 102kWORD 19k
2. toukokuuta 2018
O-000045/2018
Suullisesti vastattava kysymys O-000045/2018
komissiolle (Varapuheenjohtajalle / Korkealle edustajalle)
työjärjestyksen 128 artikla
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Aihe: VP/HR - EU:n ja Turkin väliset suhteet

Turkki on EU:n ehdokasvaltio, joten sen on täytettävä EU:n jäsenyyskriteerit. Turkki kuitenkin loukkaa järjestelmällisesti ihmisoikeuksia ja oikeusvaltiota(1). Toimeenpanovallan käyttäjä on viime vuosina ulottanut valvontansa oikeuslaitokseen ja syyttäjälaitokseen, ja tuomareiden ja syyttäjien pidätykset, erottamiset ja mielivaltaiset siirrot ovat yleistyneet ja asianajajia vastaan tehdään toistuvasti iskuja(2). Poliitikkoja, kansalaisia ja toimittajia on vangittu laittomasti, ja ilmaisunvapautta on rikottu räikeästi(3). Myöskään Turkille annetulla liittymistä valmistelevalla tuella ei ole saatu aikaan myönteisiä tuloksia(4).

Lisäksi Turkki kiistää EU:n rajat ja loukkaa niitä järjestelmällisesti. Pelkästään vuoden 2017 aikana Turkin ilmavoimat loukkasi Kreikan kansallista ilmatilaa(5) 3 317 kertaa ja Turkin merivoimat loukkasi Kreikan aluevesiä 1 998 kertaa(6). Tilanteesta kertoo paljon se, että 15. helmikuuta 2018 turkkilainen partiovene törmäsi tahallaan Kreikan rannikkovartioston alukseen Kreikan aluevesillä(7) ja 1. maaliskuuta 2018 Turkin sotilasviranomaiset pidättivät kaksi kreikkalaista sotilasta Kreikan ja Turkin rajalla Evrosin alueella ja he ovat olleet pidätettyinä siitä lähtien, ilman että heitä vastaan on nostettu syytteitä tai käynnistetty oikeuskäsittelyä(8). Turkki on myös estänyt suunnitellut öljynetsintäporaukset Kyproksen talousvyöhykkeellä(9). Lisäksi Turkin joukot hyökkäsivät mielivaltaisesti pääasiassa EU:n jäsenvaltioista tuoduin asein Afrinin alueelle Syyriassa, missä ne tappoivat siviilejä, ryöstivät kiinteistöjä ja aiheuttivat valtavaa tuhoa uskonnollisille ja kulttuurisille muistomerkeille(10). Ei pitäisi unohtaa sitäkään, että vuodesta 1974 saakka noin 30 000 turkkilaista sotilasta on ollut sijoitettuna laittomasti EU:n alueelle. Kyse on siis Kyproksen tasavallan miehitetystä pohjoisosasta(11).

Korkeaa edustajaa pyydetään vastaamaan seuraaviin kysymyksiin:

1. Miten EU aikoo suhtautua siihen, että Turkki ei ole käyttänyt asianmukaisesti liittymistä valmistelevaa tukea täyttääkseen EU:n jäsenyyskriteerit?

2. Mihin toimiin EU aikoo ryhtyä suojellakseen tehokkaasti EU:n rajoja ja kertoakseen Turkille selkeästi, että sen on noudatettava kansainvälistä ja EU:n oikeutta?

(1) Euroopan parlamentin päätöslauselma 24. marraskuuta 2016 EU:n ja Turkin välisistä suhteista, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0450; Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0040; Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016 toimittajien tilanteesta Turkissa, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.
(2) Euroopan parlamentin päätöslauselma 8. helmikuuta 2018 Turkin tämänhetkisestä ihmisoikeustilanteesta, hyväksytyt tekstit, P8_TA (2018)0040.
(3) Euroopan parlamentin päätöslauselma 27. lokakuuta 2016 toimittajien tilanteesta Turkissa, hyväksytyt tekstit, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_EN.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

Kysymyksen alkukieli: EN
Päivitetty viimeksi: 22. toukokuuta 2018Oikeudellinen huomautus