Parlamenti kérdések
PDF 205kWORD 19k
2018. május 2.
O-000045/2018
Szóbeli választ igénylő kérdés: O-000045/2018
a Bizottság számára (Alelnök / Főképviselő)
az eljárási szabályzat 128. cikke
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Tárgy: VP/HR - Az EU és Törökország közötti kapcsolatok

Az uniós tagjelölt Törökországnak meg kell felelnie az EU-hoz való csatlakozás kritériumainak. Törökország azonban rendszerszerűen megsérti az emberi jogokat és a jogállamiságot(1). Az elmúlt években a végrehajtó hatalom egyre nagyobb mértékben ellenőrzése alá vonta a bírói kart és az ügyészséget, jellemzővé vált a bírák és ügyészek széles körű letartóztatása, elbocsátása és önkényes áthelyezése, továbbá állandóvá váltak az ügyvédek elleni támadások(2). Sok politikust, polgárt és újságírót törvényellenesen bebörtönöztek, a véleménynyilvánítás szabadsága pedig nyilvánvalóan sérül(3). Ezenkívül Törökország előcsatlakozási támogatása sem hozta meg a várt pozitív eredményeket(4).

Ezenkívül Törökország rendszeresen vitatja és megsérti az uniós határokat. Csak 2017-ben a török légierő 3317 alkalommal sértette meg a görög nemzeti légteret(5), török hadihajók pedig 1998 alkalommal sértették meg Görögország területi vizeit(6). Jelzés értékű, hogy 2018. február 15-én egy török járőrhajó görög vizeken szándékosan nekiütközött a görög parti őrség egyik hajójának(7), 2018. március 1-jén pedig a török katonai hatóságok a görög-török határt képező Évrosz folyónál letartóztattak két görög tisztet, akiket azóta is – vádemelés vagy tárgyalás nélkül – fogva tartanak(8). Ezenkívül Törökország hátráltatja a ciprusi kizárólagos gazdasági övezetben tervezett kutatásokat és fúrásokat(9). Ezen túlmenően a – főként uniós országokból beszerzett fegyverzettel felszerelt – török csapatok önkényesen behatoltak a szíriai Afrín régióba, ahol nagyszámú polgári lakost megöltek, fosztogattak és vallási és kulturális emlékeket romboltak le(10). Ezenkívül az sem felejthető el, hogy 1974 óta mintegy 30 000 török katona jogellenes módon uniós területen – nevezetesen a Ciprusi Köztársaság elfoglalt északi részén – állomásozik(11).

Kérjük, hogy a főképviselő adjon választ a következő kérdésekre:

1. Milyen választ tervez az EU adni arra a tényre, hogy Törökország nem megfelelően használta fel az uniós csatlakozás kritériumainak való megfelelést célzó előcsatlakozási támogatást?

2. Milyen lépéseket kíván az EU tenni annak érdekében, hogy ténylegesen megvédje az uniós határokat és egyértelműen jelezze Törökországnak, hogy tiszteletben kell tartania a nemzetközi és az uniós jogot?

(1) Az Európai Parlament 2016. november 24-i állásfoglalása az EU és Törökország közötti kapcsolatokról – Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0450; Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről – Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0040; Az Európai Parlament 2016. október 27-i állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban – Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0423.
(2) Az Európai Parlament 2018. február 8-i állásfoglalása az emberi jogok jelenlegi törökországi helyzetéről – Elfogadott szövegek, P8_TA(2018)0040.
(3) Az Európai Parlament 2016. október 27-i állásfoglalása az újságírók helyzetéről Törökországban – Elfogadott szövegek, P8_TA(2016)0423.
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_HU.pdf
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html

A kérdés eredeti nyelve: EN
Utolsó frissítés: 2018. május 22.Jogi nyilatkozat