Deputātu jautājumi
PDF 205kWORD 19k
2018. gada 2. maijs
O-000045/2018
Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000045/2018
Komisijai (priekšsēdētāja vietniecei / augstajai pārstāvei)
Reglamenta 128. pants
Kostas Chrysogonos, Nikos Androulakis, Xabier Benito Ziluaga, Nessa Childers, Nikolaos Chountis, Javier Couso Permuy, Angel Dzhambazki, Stefan Eck, Luke Ming Flanagan, Tania González Peñas, Maria Grapini, Karoline Graswander-Hainz, Eva Kaili, Manolis Kefalogiannis, Stelios Kouloglou, Kostadinka Kuneva, Merja Kyllönen, Georgios Kyrtsos, Patrick Le Hyaric, Jiří Maštálka, Costas Mavrides, Martina Michels, Miroslavs Mitrofanovs, Demetris Papadakis, Dimitrios Papadimoulis, Margot Parker, Laurenţiu Rebega, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz, Branislav Škripek, Renate Sommer, Barbara Spinelli, Maria Spyraki, Eleni Theocharous, Estefanía Torres Martínez, Miguel Urbán Crespo, Marie-Christine Vergiat, Elissavet Vozemberg-Vrionidi, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Gabriele Zimmer

 Temats: VP/HR - ES un Turcijas attiecības

Kā ES kandidātvalstij Turcijai ir jāatbilst ES pievienošanās kritērijiem. Tomēr Turcija sistemātiski pārkāpj cilvēktiesības un tiesiskumu.(1) Pēdējos gados ir paplašinājusies izpildvaras kontrole pār tiesu iestādēm un prokuratūru un notikuši plaši aresti, tiesnešu un prokuroru atlaišana un patvaļīga pārcelšana, kā arī pastāvīgi uzbrukumi advokātiem.(2) Ir tikuši nelikumīgi apcietināti daudzi politiķi, iedzīvotāji un žurnālisti, un ir notikuši kliedzoši vārda brīvības pārkāpumi.(3) Turklāt Turcijai sniegtā pirmspievienošanās palīdzība nav devusi gaidītos pozitīvos rezultātus.(4)

Turklāt Turcija sistemātiski apstrīd un pārkāpj ES robežas. 2017. gadā vien Turcijas gaisa spēki pārkāpa Grieķijas valsts gaisa telpu(5) 3317 reizes, un Turcijas jūras spēki pārkāpa Grieķijas teritoriālos ūdeņus 1998 reizes(6). Zīmīgi, ka 2018. gada 15. februārī Turcijas patruļlaiva Grieķijas teritoriālajos ūdeņos tīši taranēja Grieķijas krasta apsardzes kuģi(7), savukārt 2018. gada 1. martā Turcijas militārās iestādes uz Grieķijas un Turcijas robežas Evrosā apcietināja divus Grieķijas virsniekus, kas kopš tā laika tiek turēti apcietinājumā bez apsūdzības uzrādīšanas un bez lietas izskatīšanas tiesā(8). Turklāt Turcija kavē plānotos izpētes un urbšanas darbus Kipras ekskluzīvajā ekonomikas zonā (EEZ)(9). Jāatzīmē arī tas, ka Turcijas karaspēks, izmantojot galvenokārt no ES valstīm importētu bruņojumu, ir patvaļīgi sagrābis Afrinas reģionu Sīrijā, šī iebrukuma laikā masveidā nogalinot civiliedzīvotājus, izlaupot īpašumu un sagraujot reliģiskus un kultūras pieminekļus.(10) Turklāt nevajadzētu aizmirst, ka kopš 1974. gada ES teritorijā, proti, okupētajā Kipras Republikas ziemeļu daļā, nelikumīgi ir izvietoti aptuveni 30 000 Turcijas karavīru.(11)

Augstā pārstāve tiek lūgta atbildēt uz šādiem jautājumiem:

1. Kā ES plāno reaģēt uz to, ka Τurcija nav pienācīgi izmantojusi ES pirmspievienošanās palīdzību, lai panāktu atbilstību ES pievienošanās kritērijiem?

2. Kādus pasākumus ES plāno veikt, lai efektīvi aizsargātu savas robežas un Turcijai dotu skaidru signālu, ka tai ir jāievēro starptautiskās un ES tiesības?

(1) Eiropas Parlamenta 2016. gada 24. novembra rezolūcija par ES un Turcijas attiecībām (pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0450); Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0040); Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra rezolūcija par žurnālistu stāvokli Turcijā (pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0423).
(2) Eiropas Parlamenta 2018. gada 8. februāra rezolūcija par pašreizējo stāvokli cilvēktiesību jomā Turcijā (pieņemtie teksti, P8_TA(2018)0040).
(3) Eiropas Parlamenta 2016. gada 27. oktobra rezolūcija par žurnālistu stāvokli Turcijā (pieņemtie teksti, P8_TA(2016)0423).
(4) https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_07/SR_TURKEY_LV.pdf.
(5) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/2015-01-22-11-43-23.html.
(6) http://www.geetha.mil.gr/el/violations-gr/thalassia-symbanta/6483-sygkentrwtika-stoicheia-2017.html.
(7) http://www.ekathimerini.com/225932/article/ekathimerini/news/videos-show-turkish-ship-ramming-greek-vessel-off-imia.
(8) http://www.ekathimerini.com/226334/article/ekathimerini/news/two-greek-troops-held-in-turkey-for-accidentally-crossing-the-border; http://www.amna.gr/en/article/236291/Turkish-court-refuses-request-to-release-Greek-soldiers-until-trial.
(9) http://cyprus-mail.com/2018/02/23/turkish-warships-force-eni-drillship-off-course/.
(10) http://www.bbc.com/news/world-middle-east-43457214.
(11) http://www.hri.org/docs/unzyp_e.html.

Jautājuma oriģinālvaloda: EN
Pēdējā atjaunošana: 2018. gada 22. maijsJuridisks paziņojums