Postup : 2018/2707(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : O-000055/2018

Předložené texty :

O-000055/2018 (B8-0029/2018)

Rozpravy :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Hlasování :

Přijaté texty :


Parlamentní otázky
PDF 188kWORD 17k
17. května 2018
O-000055/2018
Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000055/2018
Radě
článek 128 jednacího řádu
Cecilia Wikström, za Petiční výbor

 Předmět: Zlepšování jazykového vzdělávání a vzájemné uznávání jazykových znalostí v EU
 Odpověď na plenárním zasedání 

EU dlouhodobě podporuje jazykové vzdělávání s cílem zvýšit vzájemné porozumění a mobilitu v členských státech díky podpoře a doplňování opatření a spolupráce mezi vnitrostátními vzdělávacími systémy. Evropský parlament se vážně zabývá peticemi, v nichž občané EU, kteří využívají své svobody pobytu v jiném než svém vlastním členském státě, vyslovují obavy, pokud jde o nedostatek výuky a uznávání jazykových dovedností v jejich mateřském jazyce. Žádáme proto Radu, aby se zabývala níže uvedenými otázkami:

1. Jaká opatření přijala Rada na podporu členských států s cílem zlepšit vzájemné uznávání jazykových znalostí ve všech úředních jazycích EU na základě úrovní uvedených ve společném evropském referenčním rámci pro jazyky?

2. Jak Rada posuzuje přidanou hodnotu výuky úředních jazyků EU, konkrétně doporučení „mateřského jazyka a dvou dalších jazyků“, v souvislosti s modernizací vzdělávání v EU, a to zejména s cílem stimulovat podnikání, pracovní příležitosti a ochranu kulturní rozmanitosti v Unii?

3. Má Rada k dispozici aktuální a přesné údaje o možnostech posuzování jazykových znalostí a uznávání jazykových zkoušek, diplomů nebo osvědčení v jiných úředních jazycích EU, než je angličtina, francouzština, němčina, španělština a italština? Jak může EU dále podporovat vzdělávací instituce, které zajišťují výuku v úředních jazycích EU pro občany EU žijící v jiném než svém vlastním členském státě?

4. Jaká opatření hodlá Rada zavést v Evropském prostoru vzdělávání s cílem vyvinout online systém přeshraničního uznávání a potvrzování jazykových osvědčení EU pro účely osvědčení o ukončení školní docházky, aby se tak usnadnila dostupnost vysokoškolského vzdělávání v celé EU?

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Poslední aktualizace: 24. května 2018Právní upozornění