Procedure : 2018/2707(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : O-000055/2018

Ingediende teksten :

O-000055/2018 (B8-0029/2018)

Debatten :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Stemmingen :

Aangenomen teksten :


Parlementaire vragen
PDF 104kWORD 17k
17 mei 2018
O-000055/2018
Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000055/2018
aan de Raad
Artikel 128 van het Reglement
Cecilia Wikström, namens de Commissie verzoekschriften

 Betreft: Verbetering van taalverwerving en wederzijdse erkenning van talenkennis in de EU
 Antwoord plenaire 

Sinds lange tijd bevordert de EU taalverwerving met het oog op het bevorderen van wederzijds begrip en mobiliteit tussen de lidstaten. Dit doet zij door de maatregelen en samenwerking tussen nationale onderwijssystemen te ondersteunen en aan te vullen. Het Parlement schenkt grote aandacht aan de verzoekschriften waarin EU-burgers die gebruikmaken van hun vrijheid van vestiging en in een andere dan hun eigen lidstaat gaan wonen, hun zorgen uiten over het gebrek aan onderwijs in en erkenning van talenkennis in hun moedertaal. Derhalve vragen wij de Raad de volgende kwesties toe te lichten:

1. Welke maatregelen heeft de Raad genomen om lidstaten te ondersteunen bij het verbeteren van de wederzijdse erkenning van talenkennis in alle officiële EU-talen, waarbij de niveaus uit het gemeenschappelijk Europees referentiekader voor talen als leidraad dienen?

2. Hoe beoordeelt de Raad de meerwaarde van het geven van onderwijs in de officiële EU-talen, en dan met name van de aanbeveling van ‘moedertaal plus twee’ in het kader van de modernisering van het onderwijs in de EU, en meer in het bijzonder voor het stimuleren van ondernemerschap, werkgelegenheid en het behoud van de culturele diversiteit binnen de Unie?

3. Beschikt de Raad over recente en accurate gegevens over mogelijkheden voor het beoordelen van talenkennis en de erkenning van taalexamens, diploma’s of certificaten in de officiële EU-talen anders dan Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans? Hoe kan de EU onderwijsinstellingen nader ondersteunen die onderwijs aanbieden in de officiële EU-talen voor EU-burgers die in een andere dan hun eigen lidstaat wonen?

4. Welke maatregelen beoogt de Raad te nemen om binnen de Europese onderwijsruimte een elektronisch systeem te ontwikkelen voor grensoverschrijdende erkenning en validering van EU-taalcertificaten dat gebruikt kan worden voor einddiploma’s middelbaar onderwijs, zodat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs in de hele EU verbeterd wordt?

Oorspronkelijke taal van de vraag: EN
Laatst bijgewerkt op: 24 mei 2018Juridische mededeling