Procedure : 2018/2707(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : O-000056/2018

Indgivne tekster :

O-000056/2018 (B8-0030/2018)

Forhandlinger :

PV 13/06/2018 - 19
CRE 13/06/2018 - 19

Afstemninger :

Vedtagne tekster :


Parlamentariske forespørgsler og spørgsmål
PDF 6kWORD 16k
17. maj 2018
O-000056/2018
Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000056/2018
til Kommissionen
jf. forretningsordenens artikel 128
Cecilia Wikström, for Udvalget for Andragender

 Om: Forbedring af sprogindlæring og gensidig anerkendelse af sprogkundskaber i EU
 Besvarelse på plenarmøde 

EU har længe fremmet sprogindlæring med henblik på at øge den gensidige forståelse og mobiliteten inden for medlemsstaterne ved at støtte og supplere medlemsstaternes indsats og samarbejde mellem nationale uddannelsessystemer. Parlamentet noterer sig nøje de andragender, hvori EU-borgere, der udnytter deres frihed til at bo i en anden medlemsstat end deres egen, giver udtryk for deres bekymring over den manglende anerkendelse af sprogfærdigheder og undervisning på deres modersmål. Vi anmoder derfor Kommissionen om at gøre rede for nedenstående spørgsmål:

1. Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet for at støtte medlemsstaterne med henblik på at forbedre den gensidige anerkendelse af sprogkundskaber på alle EU's officielle sprog på grundlag af niveauerne i den fælles europæiske referenceramme for sprog?

2. Hvordan vurderer Kommissionen merværdien af at undervise i EU's officielle sprog, navnlig henstillingen om "modersmålet plus to andre sprog" i forbindelse med modernisering af uddannelse i EU, og især med henblik på fremme af iværksætteri, jobmuligheder og bevarelsen af den kulturelle mangfoldighed i Unionen?

3. Råder Kommissionen over ajourførte og nøjagtige oplysninger om sprogvurderingsmuligheder og anerkendelse af eksamensbeviser eller certifikater på de officielle EU-sprog, bortset fra engelsk, fransk, tysk, spansk og italiensk? Hvordan kan EU yderligere støtte uddannelsesinstitutioner, der tilbyder undervisning i de officielle EU-sprog for EU-borgere, der bor i en anden medlemsstat end deres egen?

4. Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at iværksætte i det europæiske uddannelsesområde med henblik på at udvikle et onlinesystem til grænseoverskridende anerkendelse og validering af EU-sprogcertifikater i forbindelse med skoleafgangsbeviser med henblik på at lette adgangen til videregående uddannelser i hele EU?

Forespørgslens originalsprog: EN
Seneste opdatering: 24. maj 2018Juridisk meddelelse