Parlamentarna vprašanja
PDF 196kWORD 19k
8. junij 2018
O-000060/2018
Vprašanje za ustni odgovor O-000060/2018
za Komisijo
Člen 128 poslovnika
Karin Kadenbach, Georges Bach, Catherine Bearder, Dominique Bilde, Richard Corbett, Miriam Dalli, Isabella De Monte, Jørn Dohrmann, Pascal Durand, Stefan Eck, Eleonora Evi, John Flack, Jacqueline Foster, Eugen Freund, Arne Gericke, Michela Giuffrida, Karoline Graswander-Hainz, Jytte Guteland, Martin Häusling, Anja Hazekamp, Maria Heubuch, John Howarth, Jude Kirton-Darling, Jeppe Kofod, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jo Leinen, Arne Lietz, Edouard Martin, Alex Mayer, Ana Miranda, Marlene Mizzi, Maria Noichl, Younous Omarjee, Massimo Paolucci, Sirpa Pietikäinen, Pavel Poc, Evelyn Regner, Michèle Rivasi, Pirkko Ruohonen-Lerner, Davor Škrlec, Bart Staes, Keith Taylor, Thomas Waitz, Josef Weidenholzer

 Zadeva: Dobrobit živali, uporaba protimikrobnih zdravil in okoljski vpliv industrijske reje brojlerjev

Direktiva 2007/43/ES določa minimalne standarde za zaščito piščancev, ki se gojijo za proizvodnjo mesa. Kljub temu pa Komisija v poročilu o vplivu direktive na dobrobit živali ni dokazala bistvenega izboljšanja, pokazala pa je tudi, da se izvrševanje v državah članicah v najboljšem primeru ne izvaja dosledno. Kruta realnost je, da se brojlerji gojijo v tisočih in tisočih pustih hlevov na mokri stelji, kjer nimajo nobene možnosti naravnega vedenja, kot je čepenje na gredi, kljuvanje obogatene podlage ali uživanje naravne svetlobe. Poleg tega direktiva ne obravnava negativnih posledic za dobrobit živali, ki neposredno izhajajo iz selekcije za hitro rast; ta problem je v svojih mnenjih večkrat poudarila Evropska agencija za varnost hrane (EFSA), pa tudi Komisija v poročilu. Zaradi teh slabih razmer je pogosto potrebno množično zdravljenje z antibiotiki, da bi preprečili ali omejili izbruh bolezni, kar pa je zelo zaskrbljujoče za javno zdravje. Več sevov povzročiteljev perutninskih bolezni, ki lahko povzročijo hude bolezni tudi pri ljudeh, že kaže odpornost proti antibiotikom, ki se uporabljajo v reji perutninarstvu, na primer bakteriji Campylobacter spp. in Salmonella spp. Odpornost sevov bakterije E. coli, ki se pojavlja v perutnini in perutninskem mesu, je Evropska agencija za varnost hrane pred kratkim označila za izjemno zaskrbljujočo.

Hkrati pa organizacija Greenpeace v nedavnem poročilu ugotavlja, da je industrijska reja perutnine med večjimi povzročitelji onesnaženosti zraka, tal in vode z amoniakom, ter poziva Komisijo, naj ne subvencionira več velikih farm in raje podpre bolj trajnostne sisteme in prakso. Perutninska industrija si prizadeva zmanjšati uporabo protimikrobnih sredstev in omejiti vpliv na okolje, vendar je z vidika „enega zdravja“ in „ene dobrobiti“ jasno, da je nujno potreben celosten pristop, da bi ta panoga postala bolj trajnostna in da bi bolj upoštevala dobrobit živali, pri tem pa vendarle ostala ekonomsko rentabilna.

1. Ali bo Komisija sprejela odločne ukrepe, da bi se izboljšalo izvrševanje direktive o brojlerjih, zlasti kar zadeva sistematično in dosledno uporabo usklajenih živalskih kazalnikov, s katero bi se povečala dobrobit živali na farmah?

2. S katerimi ukrepi namerava Komisija podpreti alternativne sisteme za rejo piščancev – na primer tiste, ki gojijo vrste z višjimi standardi dobrobiti ter skrbijo za manjšo gostoto živali, obogatitev okolja, dostop do naravne svetlobe in/ali zunanjih ograjenih prostorov, in večjo kakovostjo zraka – glede na to, da lahko taki sistemi pomagajo zmanjšati emisije amoniaka in omejiti potrebo po neselektivni uporabi protimikrobnih zdravil, pa tudi povečati dobrobit živali?

3. Kdaj bo Komisija objavila poročilo o družbenogospodarskih učinkih obvezne metode proizvodnega označevanja za piščančje meso, ki je predvidena v členu 5 Direktive 2007/43/ES?

Izvirni jezik vprašanja: EN
Zadnja posodobitev: 11. junij 2018Pravno obvestilo